Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Liczne plany gminy Olsztyn, także dla mniejszych miejscowości w gminie

Facebook Twitter

Miasto i Gmina Olsztyn planuje kolejne inwestycje, część z zadań przewidzianych do realizacji jest już na etapie projektowania. Kompleksowo ma być przebudowane zaplecze przy boisku sportowym w Olsztynie, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zrębicach ma wzbogacić się o garaż na pojazd gaśniczy, a w Biskupicach Nowych planowane jest zagospodarowanie terenu pod wypoczynek i rekreację. Planów jest o wiele więcej.

Ważne jest dostosowanie obiektów publicznych dla potrzeb osób, które mają problemy z poruszaniem się. Projektowana jest dlatego winda w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn, co ułatwi załatwianie spraw interesantom. W planach burmistrza znalazł się wykup gruntów pod nowe drogi gminne czy oświetlenie kolejnych ulic. Biskupice mają zyskać przedłużenie ul. Chorońskiej. Zostanie ponadto poszerzona do właściwych parametrów, powstaną tu też brakujące chodniki. Podobnie jak wzdłuż ulic Krótkiej i Zrębskiej, które stanowią część dróg powiatowych. Zaplanowano też trasę rowerową od granicy gminy Mstów przez Kusięta do Olsztyna. Przy tej okazji potrzebne będzie jeszcze odwodnienie rejonu ul. Komornickiej w Kusiętach. Ciągle jeszcze na modernizację czeka tutejsza oczyszczalnia ścieków, to również ważne zadanie planowane w gminie.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024