Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Lasy Państwowe – trwa audyt w instytucji. Dyrektor Pabian: „oburzenie i wątpliwości”

Facebook Twitter

Wstępne ustalenia płynące z audytu w Lasach Państwowych budzą oburzenie i wątpliwości - nie ukrywa w rozmowie z Arkadiuszem Żabką Robert Pabian, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Lasy Państwowe

Lasy Państwowe – trwa audyt – są już pierwsze wnioski

Szefostwo Lasów Państwowych skierowało już sprawę do prokuratury.

Robert Pabian: Niektóre zestawienia budzą nasze bardzo poważne wątpliwości. Myślę, że mogę powiedzieć, że czasami nawet oburzenie i z tymi podejrzeniami podzieliliśmy się z odpowiednimi służbami. Musiałem skierować dwa zgłoszenia do prokuratury. Prokurator będzie decydował, czy to było prawidłowe, czy nie, bo on będzie analizował.

Radio Jura: Co najbardziej bulwersuje?

Robert Pabian: Najbardziej bulwersuje traktowanie funduszu leśnego, a więc naszej chluby, bo to jest taka nasza skarbonka. Natomiast te pieniądze traktowano bardzo swobodnie bym powiedział, na różnego rodzaju rzeczy, które trudno powiązać czy to z działalnością społeczną, czy publiczną, czy lasem i gospodarką leśną. Natomiast zestawienie geograficzne tych wydatków pokazuje, że kumulowały się w niektórych okręgach wyborczych.

Audyt w Lasach Państwowych ma na celu weryfikację i ocenę działalności instytucji w latach 2016-2023. Trwa od stycznia, a zakończyć się ma pod koniec roku.

Robert Pabian:  Audyt trwa w bardzo wielu obszarach, więc musi potrwać. Poza tym chcemy dochować tutaj bardzo dużej staranności. Rzeczywiście zakończyliśmy, tak nam się wydaje, pierwszy etap audytu na poziomie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, czyli biura regionalnej, jednostki nadrzędnej nadzorującej nadleśnictwa, a jest ich 38 w regionalnej w Katowicach. Mamy wstępne ustalenia. To nie jest ani akt oskarżenia, ani tym bardziej wyrok.

Komunikat prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, w którym w szczegółach można zapoznać się z pierwszymi ustaleniami audytu:

Audyt koncentruje się na zagadnieniach prawno-finansowych, nie wkraczając w zakres prowadzenia gospodarki leśnej. Obejmuje m. in. badanie struktury zatrudnienia i wynagrodzeń, nabywania oraz zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wydatkowania przez jednostki Lasów Państwowych środków finansowych, w tym pochodzących z Funduszu Leśnego w czasie poprzednich rządów. Pierwsze ustalenia wskazują na szereg nieprawidłowości oraz niegospodarność w dysponowaniu środkami Funduszu Leśnego, co mogło mieć miejsce w celu osiągnięcia korzyści politycznych lub osobistych.

Wyniki audytu prowadzonego w Katowicach budzą wątpliwości w zakresie udzielania darowizn przez nadleśnictwa nadzorowane przez Dyrektora RDLP w Katowicach oraz brak celowości i niegospodarność, przejawiającą się nieracjonalnym wydatkowaniem znacznych środków finansowych pod pretekstem działań reprezentacyjnych i promocyjnych. Analiza dokumentacji wskazuje, że znacząca część tych środków wydatkowana była na terenie wybranych kilku okręgów wyborczych, nawet poza zasięgiem terytorialnym tutejszej Dyrekcji.

Zgodnie z obowiązującymi w Lasach Państwowych przepisami o gospodarce finansowej nadleśnictwa mogą przeznaczać część dodatniego wyniku finansowego na cele społecznie-użyteczne. Środki te służą do wspierania różnych lokalnych inicjatyw w zakresie pożytku publicznego. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w latach 2021-2023 nadleśnictwa RDLP w Katowicach udzieliły większość darowizn (w kwocie niemal 1,9 miliona złotych) na rzecz podmiotów znajdujących się w okręgach wyborczych polityków startujących w wyborach parlamentarnych w roku 2023 z partii Suwerenna Polska lub kandydatów w wyborach samorządowych w roku 2024. W rezultacie, beneficjentami tych darowizn były organizacje i społeczności, za pośrednictwem których, jak należy przypuszczać, próbowano budować poparcie polityczne dla określonej grupy polityków. Ustalenia audytu wskazują, że na decyzję nadleśniczych o przekazywaniu darowizn znaczący wpływ wywierało ówczesne kierownictwo RDLP w Katowicach, dochodziło bowiem do przekazywania określonych sum konkretnemu, wskazanemu odgórnie adresatowi. Tego rodzaju sterowanie przyznawanymi darowiznami jawi się jako ingerencja w kompetencje nadleśniczych, mogąca służyć osiągnięciu korzyści politycznych czy osobistych. Natomiast sam stwierdzony w trakcie audytu mechanizm sugeruje, że środki Funduszu leśnego wspierały kampanię wyborczą konkretnej formacji politycznej.

– W związku ze stwierdzonymi wątpliwościami złożyliśmy do prokuratury pierwsze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Czynności podejmowane przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Lasach Państwowych muszą być wykonywane wyłącznie w zgodzie z interesem publicznym i w oderwaniu od jakichkolwiek względów politycznych, religijnych, światopoglądowych, a tym bardziej osobistych – mówi Robert Pabian, Dyrektor RDLP w Katowicach.

Wiele wątpliwości budzi również wydatkowanie znacznych środków Funduszu leśnego m. in. na funkcjonowanie tzw. Leśnej Asysty Honorowej RDLP w Katowicach w kwocie blisko 0,8 miliona złotych, nabycie nowych mundurów bez podstawy prawnej, czy też umowy promocyjne zawierane z mediami i podmiotami zewnętrznymi w kwocie około 3 milionów złotych. Znacząca część środków trafiła do mediów związanych ze środowiskiem Zjednoczonej Prawicy i mogła służyć promowaniu środowiska politycznego Suwerennej Polski oraz, w bezpośredni sposób, byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych – Józefa Kubicy i innych polityków partii Zbigniewa Ziobry.

– Nasze zastrzeżenia budzi skala i zasadność finansowania wydarzeń promocyjnych i współpracy medialnej ze środków Funduszu Leśnego. Znamienite, że w roku wyborów parlamentarnych znacząco wzrosły wydatki Lasów Państwowych na szeroko, a często fikcyjnie pojętą promocję – zauważa Robert Pabian, Dyrektor RDLP w Katowicach.

– Dlatego z własnej inicjatywy poddaliśmy się audytowi. Musimy i chcemy rozliczyć się z budzącego wiele zastrzeżeń sposobu zarządzania naszą organizacją w ostatnich latach. To jedyna droga do odbudowy zaufania społecznego i uniknięcia wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości. Tym bardziej, że jeśli podejrzenia się potwierdzą, winę za tę sytuację ponosi wąska grupa polityków, również w leśnych mundurach, a cierpi wizerunek ponad 25 tysięcy leśników z pasją i oddaniem wykonujących swoją pracę.

Audyt potrwa do końca bieżącego roku. RDLP w Katowicach będzie informować o kolejnych ustaleniach w zakresie poszczególnych kontrolowanych obszarów. Ostateczna ocena stwierdzonych w czasie audytu wątpliwości należeć będzie do właściwych służb i sądów powszechnych, których decyzje również będziemy publikować.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 lipca 2024