StartWiadomość dnia Wiadomości

Które miejsca w Częstochowie są przyjazne dzieciom? Prezydent chce je wyróżnić

Celem jest wskazanie i nagrodzenie placówek użyteczności publicznej, które umożliwiają rodziną z pociechami uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym

– mówił Łukasz Stacherczak z Urzędu Miasta Częstochowy. Zgłoszenia do konkursu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” odbywają się na podstawie wniosków umieszczonych TUTAJ.

Wnioski w sprawie przyznania nagród, należy składać do 9 listopada w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 3) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy.

Wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP, PUAP.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 20 listopada o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Zostaw komentarz