Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Kredyt gotówkowy – co jest pomocne w odnalezieniu najkorzystniejszej oferty? [materiał sponsorowany]

Facebook Twitter

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego to powszechny sposób na pokrycie różnych wydatków. Na rynku dostępny jest szereg produktów finansowych tego typu, wobec czego warto zastanowić się, która z dostępnych ofert będzie najlepsza z perspektywy klienta. Czym warto się wówczas sugerować?

mat. nadesłany

Kredyt gotówkowy – podstawowe informacje

Kredyt gotówkowy to jeden z podstawowych produktów finansowych, które zalicza się do kredytów konsumenckich. Wobec tego jego maksymalna kwota jest regulowana przez przepisy prawne i obecnie wynosi 255 550 zł. Jednym z czynników wpływających na tak dużą popularność tego rozwiązania jest dowolność celu, na jaki zostaną przeznaczone środki.

W tym przypadku przy pomocy pożyczonej kwoty kredytobiorca może m.in. kupić sprzęt AGD albo samochód, wyremontować mieszkanie czy opłacić wyjazd na wakacje. Dodatkowo nie musi w żaden sposób dokumentować tego wydatku ani informować o nim wierzyciela.

Z kredytem gotówkowym wiąże się również o wiele mniej formalności, niż ma to miejsce np. w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego. Obecnie są one ograniczone do minimum – często zobowiązanie można zaciągnąć online, posługując się wyciągiem z konta w celu potwierdzenia swoich przychodów.

Kredyt gotówkowy – którą ofertę wybrać?

Proces ubiegania się o kredyt gotówkowy z zasady nie jest skomplikowany i czasochłonny. Nie oznacza to jednak, że decyzja o zaciągnięciu zobowiązania powinna być podejmowana pochopnie. Wręcz przeciwnie – należy ją dokładnie przemyśleć i rozważyć wszystkie za i przeciw.

Wśród aspektów, które warto wziąć wtedy pod uwagę, wymienia się przede wszystkim wysokość swoich comiesięcznych dochodów i wydatków. Jeśli potencjalny kredytobiorca dojdzie do wniosku, że spłata rat nie nadwyręży jego budżetu, może przejść do poszukiwania najkorzystniejszej oferty. W jakim banku najlepiej wziąć kredyt można sprawdzić na Bankier.pl. Pomocnym narzędziem, które ułatwi udzielenie odpowiedzi na to pytanie, jest internetowy ranking kredytów gotówkowych.

Przedstawia on oferty poszczególnych instytucji z uwzględnieniem m.in. RRSO (całkowity koszt kredytu wyrażony jako wartość procentowa w odniesieniu do roku), maksymalnej długości okresu kredytowania (przedział czasowy od momentu podpisania umowy i wypłaty pieniędzy do chwili jego całkowitej spłaty), wysokości pobieranej przez bank prowizji czy maksymalnej wysokości pożyczki.

Jak wygląda proces ubiegania się o kredyt gotówkowy?

Gdy klient wybierze konkretną ofertę, przechodzi do etapu ubiegania się o kredyt. Proces ten może różnić się w zależności od wybranego banku, jednak zazwyczaj wygląda podobnie. Jedną z pierwszych kwestii, jaką zajmuje się wówczas dana instytucja, jest wstępna ocena zdolności kredytowej. W związku z nią potencjalny klient może zostać poproszony o okazanie dokumentów potwierdzających osiągane przez niego dochody.

Jeśli bank podejmie decyzję o przyznaniu kredytu, przyszły kredytobiorca otrzyma odpowiedni wniosek, który zazwyczaj może wypełnić online, telefonicznie lub w jednym z oddziałów stacjonarnych. Później klient musi zadbać o spełnienie odpowiednich formalności, np. okazanie dowodu osobistego potwierdzającego jego tożsamość oraz inne dokumenty poświadczające o prawidłowości wpisanych danych.

Kolejnym etapem po złożeniu wniosku jest ocena zdolności kredytowej danej osoby. Wówczas instytucja może sprawdzić m.in. Raport BIK wnioskującego, który uwzględnia informacje o wszelkich przeszłych i obecnych zobowiązaniach z uwzględnieniem terminowości ich spłaty. Mowa tu także o poręczonych pożyczkach – niewywiązywanie się z obowiązku ich spłaty ma wpływ także na zdolność kredytową poręczyciela.

W przypadku, gdy bank dokona pozytywnej oceny i zdecyduje się przyznać wnioskującemu kredyt, obie strony (wierzyciel oraz dłużnik) podpisują odpowiednią umowę. Dokument ten reguluje dokładne warunki i termin spłaty zobowiązania, wszelkie koszty oraz postępowanie w razie zwłoki ze spłatą czy w sytuacji wcześniejszego uregulowania całej pożyczki. Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków.

Co składa się na całkowity koszt kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy jest produktem finansowym, wobec czego jego zaciągnięcie wiąże się z zobowiązaniem do pokrycia naliczanych przez bank opłat. Na całkowity koszt kredytu składają się: oprocentowanie (stałe bądź zmienne) oraz naliczana przez bank prowizja, która różni się w zależności od wybranej instytucji.

Oprócz tego całkowity koszt kredytu uwzględnia opłaty dodatkowe, w tym m.in. koszt ubezpieczenia zobowiązania (jeśli jest ono wymagane) czy wszelkie opłaty związane z obsługą wniosku. Każda z nich powinna zostać jasno wyszczególniona w umowie.

Kiedy bank może odmówić przyznania kredytu?

Przyczyn odmowy przyznania kredytu może być wiele. Najczęściej za taką decyzją przemawia niewystarczająca zdolność kredytowa danej osoby. Przykładowo banki niechętnie udzielają zobowiązań osobom uzyskującym dochody na podstawie umów cywilnoprawnych, które są postrzegane jako mało stabilne. Oczywiście na decyzję ma wpływ także wysokość wypłaty.

Co więcej, bardzo często odmowa ze strony banku jest skutkiem negatywnej historii kredytowej. W momencie zaciągnięcia jakiejkolwiek pożyczki bądź kredytu (lub ich poręczenia) dana instytucja udostępnia dane na temat terminowości spłaty do Biura Informacji Kredytowej. Opóźnienia lub całkowite zaprzestanie spłaty zobowiązania jest więc jednoznaczne z generowaniem negatywnej historii kredytowej wnioskującego.

Ponadto, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty zobowiązań przez dłuższy okres, dana instytucja może wystąpić o wpisanie tej osoby do Krajowego Rejestru Dłużników (KRD). W odróżnieniu od Raportu BIK, oprócz informacji o kredytach, pożyczkach czy kartach kredytowych uwzględnia on także zaległości i opóźnienia związane z m.in. z pokrywaniem kosztów zużycia mediów, opłatami administracyjnymi, np. czynszem czy wywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 7 czerwca 2023