Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

KPO w Częstochowie. Już są fundusze do wykorzystania. Trzeba się zgłaszać do ARR

Facebook Twitter

Przedsiębiorcy z branży hotelarstwa, turystyki i gastronomii mogą uzyskać dotacje ze środków z KPO. Pieniądze wreszcie są i w Częstochowie.

KPO w Częstochowie
fot. czestochowa.pl

To pieniądze, które mogą pomóc konkretnym branżom, a pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Należy się śpieszyć – zostały ostatnie dni na zgłoszenia firm.

Marcin Kozak: Do 18 czerwca wciąż mamy otwarty na mur i można składać wnioski do ARR nawet do 90% dotacji do 540 tysięcy złotych. Maksymalnie 600 tysięcy kosztów kwalifikowanych. Dwa podstawowe kryteria, warunki, które są niezbędne do spełnienia w tym konkursie, to przede wszystkim spadek obrotów co najmniej 30-procentowy w okresie lat 20 do 19, lub 21 do 20. I kolejny warunek to wprowadzenie nowego produktu lub usługi, czyli dywersyfikacja lub zwiększenie skali działalności poprzez wdrożenie nowego produktu lub usługi w swojej działalności.

Jak mówi prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Marcin Kozak, program ma na celu niwelowanie negatywnych skutków pandemii. Częstochowianie, którzy chcieliby rozpocząć własną działalność gospodarczą, lub mieli przerwę w prowadzeniu firmy, a zamierzają do tego wrócić, mogą uzyskać wsparcie w ramach projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Tutaj nabór właśnie się rozpoczyna (14.06). Po roku, w niektórych przypadkach, beneficjent będzie mógł starać się o umorzenie takiej pożyczki.

Marcin Kozak: Mamy do dyspozycji w ramach programu Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie” ze środków Unii Europejskiej. Dostępne pożyczki w kwocie maksymalnej 20 krotności średniego wynagrodzenia. Na dzień dzisiejszy to jest kwota około 150 tysięcy złotych takiej pożyczki, bardzo atrakcyjnie oprocentowanej i na dzień dzisiejszy to jest 1,45 punktu procentowego w skali roku. Na przykład, jeżeli ktoś był osobą bezrobotną zakładającą działalność gospodarczą, może umorzyć część tej pożyczki w kwocie nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia i nie więcej niż połowę pożyczki.

To może być znaczący zastrzyk dla początkujących przedsiębiorców, mówi prezes częstochowskiej ARR – Marcin Kozak. Ma być to kilka sposobów wsparcia dla przedsiębiorców w Częstochowie i regionie.

Krzysztof Matyjaszczyk: Jedną z form wsparcia jest bezzwrotna pomoc dla tych, którzy są z branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej czy chcieliby też stworzyć jakiś produkt lub usługę w dziedzinie kultury i chcieliby skorzystać z pomocy 90% dofinansowania do tej działalności. Przy 10-procentowym wkładzie własnym. Warunkiem jest, że ich obroty spadły w ciągu COVID-u o 30%. Wtedy mogą skorzystać z tych środków bezzwrotnych. Operatorem tych środków jest Agencja Rozwoju Regionalnego.

„Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do 540 tys. zł na uruchomienie nowego produktu lub usługi. Na trzy województwa jest do rozdania ponad 223 miliony ze środków Krajowego Planu Odbudowy” – mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 24 lipca 2024