Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Kościół w Cielętnikach w rejestrze zabytków województwa śląskiego

Facebook Twitter

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem, do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego został wpisany budynek kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w miejscowości Cielętniki przy ul. T. Kościuszki. Przypominamy jego historię.

fot.facebook.com/people/Wojewódzki-Urząd-Ochrony-Zabytków-w-Katowicach

Miejscowość Cielętniki należała przez wieki do parafii Żytno, podlegającej arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Duża odległość, dość spora liczba wiernych i ambicje właścicieli powodowały dążenie do utworzenia tu osobnej parafii. W 1741 r. właściciel wsi Sebastian Bystrzanowski wybudował drewnianą kaplicę dworską i odpowiednio ją uposażył. Parafię przy niej erygowano w 1767 r. Od 1826 r. proboszcz cielętnicki administrował sąsiednią parafią w Soborzycach, którą w 1864 r. przyłączono jako filię do Cielętnik.

– podał w mediach społecznościowych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach. Z powodu znacznego zużycia starej kaplicy podjęto decyzję o budowie nowego kościoła, który wzniesiono w 1891 r. w stylu neogotyckim. Inwestorem był proboszcz ks. Teofil Żychowicz.

Autor projektu nie jest znany (już w 1886 r. utworzono w Cielętnikach komitet budowy nowego, murowanego kościoła; na jego czele stanął ówczesny dziedzic, Kazimierz Droszewski; budynek został ukończony w 1891 r.). Starą kaplicę dworską rozebrano. W 1902 r. proboszcz cielętnicki zamieszkał w Soborzycach. Nowy kościół konsekrowany został dopiero dn. 24.06.1920 r. przez pomocniczego biskupa włocławskiego Władysława Krynickiego, mieszkającego w Częstochowie. Dopiero w 1925 r. parafia w Soborzycach odzyskała samodzielność i do Cielętnik powrócił proboszcz. W latach 80. XX w. wzmocniono fundamenty kościoła przez wylanie trzech nowych ław. Kościół jest usytuowany w centrum wsi Cielętniki, na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki i ul. Kościelnej, w północnej części działki. Od strony drogi przedpole wypełnione zielenią, odgrodzony.

Omawiany budynek, mimo niewielkich zmian wystroju, posiada spójną, jednorodną formę o wyraźnej stylistyce. Walor artystyczny wynika ze scharakteryzowanej powyżej formy architektonicznej budynku. Dokonane zmiany w elewacji nie degradują wartości architektonicznej ww. obiektu. Bezsprzecznie omawiany obiekt stanowi świadectwo minionej epoki, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość artystyczną i naukową.

fot.facebook.com/people/Wojewódzki-Urząd-Ochrony-Zabytków-w-Katowicach

Posiada również wartość historyczną, gdyż jest istotnym elementem zabudowy gminy Dąbrowa Zielona oraz świadczy o historii miejscowości Cielętniki i całego regionu. Mając na uwadze powyższe uznano, że stopień zachowania wartości historycznych, artystycznych i naukowych ww. obiektu uzasadnia objęcie go ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

W mijającym roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał:

  • 45 decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych, w tym 31 decyzji o wpisie po postępowaniu prowadzonym z urzędu,
  • 4 decyzje odmawiające wpisu,
  • 0 obiektów zostało skreślonych z rejestru zabytków nieruchomych,
  • w przypadku 2 zabytków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 29 marca 2023