StartWiadomości

Konferencja naukowa w ramach obchodów urodzin patrona częstochowskiej uczelni

Swój udział zapowiedzieli goście zarówno z Polski jak i z zagranicy.

– mówił Marek Makowski z AJD. Konferencja odbędzie się w ramach obchodów 600 – lecia urodzin kronikarza, Jana Długosza, patrona częstochowskiej uczelni.

16 września
15.00 – uroczyste otwarcie konferencji: wystąpienia JM Rektora AJD dra hab. inż. prof. AJD, Zygmunta Bąka oraz Prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjszczyka.
15.30 – panel dyskusyjny z udziałem prof. Franciszka Ziejki, prof. Jana Malickiego, prof. Andrzeja Dąbrówki, prof. Marii Wichowej i dra hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubka.
17.30 – rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Gry wyobraźni”.
18.00 – koncert Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego „Cantus”.

17 września
9.00 – rozpoczęcie II dnia konferencji
9.00 – 11.30 – I panel
mgr Jan Petrásek, Slezská Univerzita v Opavě, Strategia narracji Annales Jana Długosza wobec czeskiej historii i jej (dys)kontynuacja w dziejopisarstwie polskiego renesansu;

dr Katarzyna Janus, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, „Hocus pocus”. Miracula w pierwszych księgach Długoszowych Roczników. Funkcja przekazu.

dr Edyta Skoczylas-Krotla, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Rok 1410 według Jana Długosza – leksyka tekstów dziejopisarza

dr Katarzyna Chmielewska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Łzy spiżowych posągów w pałacu Popiela. Jan Długosz o Pompiliuszach polskich;

mgr Marcin Kiełbus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Faktografia a dydaktyka: „balneum” i „sordes” w „Rocznikach” Jana Długosza.

11.30-12.00 – przerwa kawowa
12.00 – 14.00 – II panel

mgr Elżbieta Hak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Kronika Długosza jako źródło inspiracji estetycznej;

dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Co słychać u Długosza? Audioantropolgiczne badanie odgłosów „Roczników” Jana Długosza;

dr Anna Musialik, Biblioteka Śląska w Katowicach, Śmierć i żałoba w Rocznikach Jana Długosza.

dr Barbara Kowalska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Jan Długosz w świecie liczb
14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa
15.00 – 17.00 – III panel

mgr Piotr Kołpak, Uniwersytet Jagielloński, Czy Jan Długosz słuchał kazań Jana Kapistrana na krakowskim Rynku? Osobiste doświadczenie jako źródło kreowania pamięci historycznej;

dr Marta Kasprowska-Jarczyk, Biblioteka Śląska w Katowicach, Recepcja dzieł Jana Długosza w Gentis Silesiae annales Joachima Cureusa;

mgr Maciej Gaździcki, Uniwersytet Jagielloński, Kraszewski jako czytelnik dzieła Długosza, Długosz jako bohater dzieła Kraszewskiego. „Roczniki” i „Dzieje Polski”;

mgr Ewa Stolarczyk, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Jan Długosz w czasopiśmie „Dzwonek Częstochowski”;

mgr Marzena Żemejda, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Rola działalności Jana Długosza w rozwoju Wiślicy.

17.00 – wystąpienie zamykające konferencję

dr hab. Robert K. Zawadzki, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Droga do wielkości historiografa, czyli znakomite fakty żywota Jana Długosza. Część pierwsza: dzieciństwo i młodość (na podstawie Vita Ioannis Dlugosch Senioris canonici Cracoviensis).

Zostaw komentarz