StartWiadomość dnia Wiadomości

Każdy zasługuje na mediacje

Ta forma ciągle zyskuje w naszym mieście na znaczeniu…

Jak przyznaje Mariola Pawłowska-Rak, wiele spraw spornych udaje się rozstrzygnąć po spotkaniu z mediatorem. Porozumienie zawarte w ten sposób może przyczynić się też do postępowania ugodowego przed sądem.

Informuje sędzia Bogusław Zając, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie. Sędziowie często korzystają z tej formy polubownego pogodzenia stron. Warto wiedzieć że po zgłoszeniu sprawy do mediacji, mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu, wyjaśnia jej zasady i reguły prowadzonych rozmów.

Informowała Mariola Pawłowska-Rak, mediatorka sądowa.

Zostaw komentarz