Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Już tylko do końca sierpnia można wnioskować do ZUS o dodatek solidarnościowy

Facebook Twitter

Do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa mogą wystąpić do ZUS o dodatek solidarnościowy. W województwie śląskim takie świadczenie trafiło do prawie 28 tys. osób. Kwota wypłaconego wsparcia przekroczyła 37 mln zł.

Dodatek solidarnościowy to wsparcie dla osób, z którymi po 15.03 tego roku pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniu społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 6o dni w 2020 roku. 

– przypomina Beata Kopczyńska rzeczniczka śląskiego ZUS-u. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł i można go otrzymać maksymalnie przez 3 miesiące czyli w czerwcu, lipcu i sierpniu. Osoby uprawnione do dodatku solidarnościowego, które z różnych względów nie złożyły jeszcze wniosku za sierpień, mają na to czas tylko do końca miesiąca. Jeśli nie złożą wniosku w tym terminie, to pieniędzy za sierpień już nie dostaną.

W całym kraju zrealizowano już ponad 190 tys. wypłat dodatku solidarnościowego o łącznej wysokości 253 mln zł. W samej Częstochowie świadczenie trafiło do
4 170 osób. Łącznie kwota wyniosła: 5 471 710,63 zł.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj