Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Już tylko do dzisiaj można złożyć wniosek o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy

Facebook Twitter

W poniedziałek (31.08) upływa termin składania wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Łącznie na ten cel przeznaczono 50 mln zł, które trafią do pracodawców.

To jaki procent dofinansowania na zgłoszony projekt otrzyma przedsiębiorca zależy od liczby osób, za które odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. Maksymalne kwoty dofinansowania również uzależnione są od wielkości firmy. Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób – do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł).

– mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Najwyższe kwotowe dofinansowanie mogą otrzymać firmy zatrudniające ponad 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może to być nawet pół miliona złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.

W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

– dodaje Beata Kopczyńska.

Wniosek o dofinansowanie musi być złożony w formie papierowej i elektronicznej, a jego rozpatrzenie jest dwuetapowe. Najpierw podlega on ocenie formalnej przez ZUS, a następnie wniosek jest oceniany merytorycznie. W tym przypadku sprawdzają go eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Co ważne w konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków. Firmy nie mogą znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj