Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Już jutro (28.01) sesja Rady Miasta

Facebook Twitter

W tym tygodniu pierwsza w tym roku sesja rady miasta. Obrady zaplanowano na najbliższy czwartek (28.01.). W związku z pandemią koronawirusa sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Przez internet obrady będą mogli śledzić także wszyscy zainteresowani sprawami Częstochowy.

Magistrat przeprowadzi transmisję. W programie sesji jest 14 projektów uchwał:

Jeżeli chodzi o tematy, które będą poruszane na tej sesji, to w programie sesji jest między innymi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Kwestia wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność miasta, położonej w Częstochowie przy alei Bohaterów Monte Cassino. Jest także w programie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w dzielnicy Ostatni Grosz w rejonie ulic Bór i Równoległej. Jest to projekt uchwały, który wiąże się z planami rozwojowymi, inwestycyjnymi firm zlokalizowanych w Częstochowie

– zapowiada Włodzimierz Tutaj rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. W programie czwartkowej sesji jest także projekt uchwały dotyczący parkingu Park & Ride w rejonie nowych węzłów przesiadkowych przy trzech dworcach kolejowych. To jednak nie wszystko…

W programie sesji jest także korekta a właściwie aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Częstochowy. Innym punktem jest kwestia podjęcia ewentualnej uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jest to jeden z projektów uchwał, które weszły na tę sesję rady miasta z inicjatywy radnych. Kolejnym jest projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty targowej a także projekt stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczepień przeciwko Covid-19.

Radni w czwartek zajmą się też uchwałą w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów. A także zniesieniem opłaty targowej – o tym szczegółowo jeszcze będziemy informować w Radiu Jura. Cały harmonogram znajdziecie na naszej stronie..

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Dyskusja nad projektami uchwał.
10. (BR.3.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035.
11. (BR.4.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021.
12. (BR.5.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
13. (BR.6.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.
14. (BR.7.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy Alei Bohaterów Monte Cassino.
15. (BR.8.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Stawowej 18.
16. (BR.9.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz, w rejonie ulic: Bór i Równoległej
17. (BR.10.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Częstochowy.
18. (BR.11.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
19. (BR.12.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Park & Ride w Częstochowie.
20. (BR.13.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.
21. (BR.1.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
22. (BR.2.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty targowej.
23. (BR.14.XXXVIII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.
24. Przerwa.
Głosowanie projektów uchwał.
25. (BR.3.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2035.
26. (BR.4.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021.
27. (BR.5.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
28. (BR.6.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.
29. (BR.7.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy Alei Bohaterów Monte Cassino.
30. (BR.8.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Stawowej 18.
31. (BR.9.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz, w rejonie ulic: Bór i Równoległej
32. (BR.10.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Częstochowy
33. (BR.11.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
34. (BR.12.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Park & Ride w Częstochowie.
35. (BR.13.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.
36. (BR.1.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
37. (BR.2.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty targowej.
38. (BR.14.XXXVIII.21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.
39. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
40. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj