Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

JOWES zorganizował seminarium dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

Facebook Twitter

Przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych spotkali się w ramach kolejnego seminarium nt. społecznej odpowiedzialności biznesu. Były też panele o nowych technologiach i współpracy na wielu polach.

Całość koordynuje Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przede wszystkim nasze usługi, nasze wsparcie kierujemy do podmiotów ekonomii społecznej, bez tej współpracy wielosektorowej nie mogłyby te podmioty też prężnie rozwijać, nie mógłby też prężnie rozwijać się nasz region. Te spotkania w dużej mierze są po to też, aby ludzie z naszego regionu, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele uczelni wyższych, czy też samorządu, po prostu mogli się poznać i zacząć nawiązywać ze sobą współpracę. Jest to taki jeszcze w naszym regionie trochę niedotknięty obszar.

– mówi Artur Szmaciarski kierownik z częstochowskiego biura JOWES. Seminarium miało ponownie za cel łączyć strony podczas realizacji zadań samorządowych i przedsięwzięć biznesowych. Coraz lepiej na tym polu radzą sobie wyspecjalizowane organizacje pozarządowe.

Ludzie wymieniają się wizytówkami, poznają się. Rzeczywiście nawiązują tą realną współpracę i tak np. my z Politechniką po ostatnim naszym seminarium, nawiązaliśmy współpracę. Stworzyliśmy wspólny projekt „Uczmy się wzajemnie”. Studenci Politechniki razem z przedsiębiorcami społecznymi, mogli pracować wspólnie nad rozwojem produktów i usług tych przedsiębiorstw społecznych (…). To pokazanie w praktyce jak można razem współpracować wielosektorowo. Odpowiedzialność społeczna to jest nie tylko dbanie o pracowników, odpowiednią segregacji śmieci, ale też coś więcej ta. Wspólne działanie z otoczeniem społecznym, otoczeniem lokalnym.

O współpracy między samorządem, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowo-biznesowym mówił Artur Szmaciarski z JOWES w Częstochowie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj