Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jest za głośno przy autostradzie A1, skarżą się mieszkańcy. Miasto wnioskuje, a GDDKiA robi pomiary

Facebook Twitter

Autostrada A1 generuje zbyt dużo hałasu. Wracamy do tego tematu, bo miasto przeprowadziło pomiary, które wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm dla okolicznych mieszkańców.

fot. GDDKiA_Krzysztof_Nalewajko.jpg

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trafił już wniosek o dokonanie oceny zakresu emisji hałasu z autostrady A1. Są na niego narażeni m.in. mieszkańcy między węzłami Częstochowa Północ, a Częstochowa Blachownia:

Tomasz Jamroziński: Na nadmierny poziom hałasu generowany przez nowo wybudowaną autostradę bursztynową skarżą się mieszkańcy nie tylko samej Częstochowy, ale też sąsiednich gmin. Przekroczenia norm hałasu w newralgicznych punktach zostaje potwierdzone badaniami natężenia hałasu, realizowanymi wcześniej w celu wykonania strategicznej mapy hałasu dla miasta Częstochowy. W odpowiedzi na tę interwencję, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła do oceny oddziaływania analizowanego odcinka autostrady A1 na środowisko, w szczególności w zakresie emisji hałasu

– mówi Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Urzędu Miasta. GDDKiA przystąpiło do badań i pomiarów w północnej części Częstochowy, a kończącym się w Blachowni. Oprócz hałasu przy tej okazji zostanie zbadany poziom emitowanych spalin:

Marek Prusak: Analiza porealizacyjna zostanie wykonana w celu określenia rzeczywistego oddziaływania drogi na jakość powietrza oraz oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań ochrony przed hałasem. W tym celu zostaną wykonane pomiary stężenia dwutlenku azotu oraz pomiary hałasu. Wiarygodność pomiarów uzyskamy dzięki zrealizowaniu pomiarów przez akredytowane laboratorium

– zapowiada Marek Prusak, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Równolegle, w tym samym czasie i w tych samych punktach, wykonane zostaną pomiary natężenia ruchu, z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie:

Marek Prusak: 24-godzinne pomiary hałasu wykonamy w 17 punktach pomiarowych, natomiast pomiary stężenia dwutlenku azotu zostaną wykonane w 8 punktach. Równolegle, w tym samym czasie i w tych samych lokalizacjach wykonamy pomiary natężenia ruchu oraz warunków atmosferycznych. Tak uzyskanie wyniki pomiarowe zostaną porównane z wartościami dopuszczalnymi.

Dzięki temu poznamy miejsca ewentualnych przekroczeń standardów akustycznych i jakości powietrza

– dodaje rzecznik Marek Prusak. Jeżeli tak się stanie, wykonawca będzie musiał podjąć naprawy i wymiany ekranów akustycznych:

Tomasz Jamroziński: Jeżeli badania hałasu wykażą przekroczenie standardów, akustyczny wykonawca przedstawi propozycję odpowiednich zabezpieczeń. W przypadku ekranów akustycznych określi ich lokalizację, parametry, rodzaj i kolorystykę. Jeżeli pomiary stężenia dwutlenku azotu wykażą przekroczenie jakości powietrza, wykonawca z kolei zaproponuje działania naprawcze np. wykonanie pasów zieleni izolacyjnej, ich lokalizację, szerokość, długość oraz gatunki roślin. W przypadku wskazań nowych lub dodatkowych rozwiązań ochrony środowiska, wykonawca ma przedstawić różne możliwe warianty zabezpieczeń

– informował mieszkańców rejonu autostrady A1 – Tomasz Jamroziński, z częstochowskiego magistratu.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj