Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jest wykonawca przebudowy DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą

Facebook Twitter

Jest wykonawca przebudowy DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą. Oferta konsorcjum 6 firm spełniła wszystkie wymagania postawione w przetargu i zaoferowała najtańszą ofertę, czyli ponad 63 mln złotych.

fot. gov.pl

Zmodernizowany zostanie 5-kilometrowy odcinek dawnej DK1, w miejscowościach Poczesna, Kolonia Poczesna, Kamienica Polska, Wanaty oraz Zawada. Przebudowana zostanie nawierzchnia a przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana we wrześniu, prace mają potrwać 11 miesięcy, nie licząc okresów zimowych. Inwestycja zatem powinna zakończyć się w listopadzie przyszłego roku.

Oferta konsorcjum, w skład którego weszły firma Bitum (lider) oraz Drog-Bud, OLS, HUCZ, P.U.H. Domax Arkadiusz Mika, P.H.U. Larix (partnerzy) spełniła wszystkie wymagania postawione w przetargu i zaoferowała najtańszą ofertę za realizację przebudowy DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą. Wykonawca wycenił prace na kwotę 63 278 629,67 zł.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5-kilometrowym odcinku na DK91 (dawniej DK1) Nowa Wieś – Zawada oraz podniesienie jej nośności do 11,5 t/oś. Zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych wzdłuż i w poprzek drogi. Ponadto zmniejszone zostanie negatywne oddziaływanie ruchu na otoczenie poprzez zastosowanie cichych nawierzchni na jezdni drogi.

Lokalizacja

Odcinek ten zlokalizowany jest w granicach województwa śląskiego na terenie powiatu częstochowskiego, w gminach Poczesna oraz Kamienica Polska. Na terenie gminy Poczesna droga przebiega przez miejscowości Poczesna i Kolonia Poczesna, natomiast na terenie gminy Kamienica Polska przez miejscowości Wanaty oraz Zawada.

Zakres inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę: nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych, istniejących chodników i budowę ich nowych odcinków. Powstaną zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych. Przebudowane zostaną istniejące przepusty, system odwodnienia oraz wykonane zostaną nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto wybudowane zostaną kanały technologiczne w istniejącym pasie drogowym oraz oświetlenie drogi. Dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych wszystkie przejścia przez DK91 (pięć przejść dla pieszych) poza obrębem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zostaną dodatkowo wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą.

Czas i formuła realizacji oraz okres gwarancji

Wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. Umowę na inwestycję planujemy podpisać we wrześniu br. Zostanie ona zrealizowana do 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. między 16 grudnia a 15 marca. Inwestycja zatem powinna zakończyć się w listopadzie 2022 r. Okres gwarancji jakości dla nawierzchni jezdni będzie wynosił 5 lat, a dla obiektów inżynierskich, oświetlenia i instalacji zasilających oraz konstrukcji wsporczych oświetlenia i BRD – 10 lat. Zadanie będzie realizowane w formule Buduj.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 maja 2022