Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jest wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Częstochowy

Facebook Twitter

Debata nad raportem o stanie miasta i jego finansach zdominowała czwartkową (23.05.) sesję częstochowskich radnych. W porządku było też wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Matyjaszczyka.

absolutorium dla Prezydenta Częstochowy

Jest wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Częstochowy

Sporo było informacji i podsumowań odnośnie realizowanych inwestycji czy programów miejskich, ale też ogromnych wydatków w naszej oświacie i opiece społecznej w ubiegłym roku. Radni podjęli też uchwały w kwestii wykonania budżetu czy udzielenia prezydentowi miasta wotum zaufania. A przypomnijmy, deficyt miasta za poprzedni rok wyniósł 289 mln złotych.

Rada Miasta rozpatrzyła też sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz podjęła uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia. Wreszcie pojawiło się głosowanie odnośnie udzielenia absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.

Prezydent Częstochowy otrzymał absolutorium za miniony rok takim samym podziałem głosów: za głosowało 16 radnych, 4 było przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Radni w trakcie oceny raportu o stanie miasta, zwracali uwagę na powtarzające się problemy z utrzymaniem miejskiej zieleni, opóźnienia w realizacji inwestycji drogowych, problemy w częstochowskiej kulturze i te związane z infrastrukturą sportową.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj