StartWiadomości

Jest szansa na pracę w Krajowej Administracji Skarbowej na Śląsku

Kandydaci muszą mieć obywatelstwo polskie, dobry stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, muszą także w pełni korzystać z praw publicznych oraz mieć nieposzlakowaną opinię. Nie mogą być karani. Do 15-go stycznia kandydat musi złożyć odpowiednie dokumenty, by ubiegać się o przyjecie do służby, potem zakwalifikowani przejdą testy: wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny. Najlepsi zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W jednostkach Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w tym również na katowickim lotnisku- czeka 20 etatów. A aktualnie w Krajowej Administracji Skarbowej w województwie śląskim zatrudnionych jest 639 funkcjonariuszy.

Szczegółowy zakres głównych zadań służbowych wykonywanych na stanowiskach w referatach i oddziałach celnych, wymagane dokumenty i oświadczenia dostępne na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach: www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/ogloszenia/nabor/oferty-pracy.

Zostaw komentarz