Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jest przetarg na remont podziemnego przejścia na Północy

Facebook Twitter

Dwa tygodnie na złożenie oferty. Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na przebudowę przejścia podziemnego dla pieszych pod aleją Wyzwolenia. O pilnym remoncie tego miejsca na Północy mówiliśmy w naszych wiadomościach.

Sprawdź TUTAJ!

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę wymagającego remontu przejścia podziemnego dla pieszych pod aleją Wyzwolenia.

W ramach realizacji zadania powstaną m.in. nowe schody na perony tramwajowe  wraz z zadaszeniem oraz schodołazy dla osób niepełnosprawnych.
Wykonane zostaną nowe ściany elewacyjne w ciągach komunikacyjnych na perony, nowe stalowe balustrady. Przebudowany też zostanie odcinek drogi nad przejściem dla pieszych (162 m) z zatokami autobusowymi, z ciągami pieszo-rowerowymi wzdłuż drogi, powstanie nowe podtorze tramwajowe wraz z peronami/przystankami tramwajowymi.
Projekt zakłada wydzielenie w przejściu lokali handlowo – usługowych, konieczna więc będzie budowa nowych ciągów sanitarnych oraz zasilania energetycznego dla planowanych pomieszczeń.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 30 listopada 2016 roku.

Oferty można składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Popiełuszki 4/6, w pokoju nr 43 do 23 lutego 2016, do godz. 9.30.
Ich otwarcie nastąpi tego samego dnia, o godz. 10.00, również w siedzibie MZDiT, w pokoju nr 45.

Środki na realizację zadania zostały wyodrębnione z „Programu budowy i przebudowy ulic” w związku z planowanym złożeniem przez miasto wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2016 (Rada Miasta na wniosek prezydenta zabezpieczyła więc środki na wkład własny w realizację zadania).

Szczegóły ogłoszonego przetargu wraz z załącznikami można znaleźć na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 14 lipca 2024