StartWiadomości

Jest kolejna szansa na studenckie wymiany

Mówi Hubert Pietrzak z Erasmus Student Network na Politechnice.

Program wymian studenckich ma także w Częstochowie wieloletnie tradycje, a naszych studentów zwykle zgłasza się więcej niż program przewiduje miejsc…

Dodaje Hubert Pietrzak z Politechniki. Zainteresowani wymianą w ramach programu Erasmus Plus szczegółów mogą szukać na stronach www.pcz.pl.

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus+. Hasło „Students helping Students” jest mottem organizacji. Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.
Erasmus Student Network Politechnika Częstochowska jest organizacją zarejestrowaną na Politechnice Częstochowskiej, a także 500-tną sekcja ESN w Europie.

Zostaw komentarz