Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jest już harmonogram odbioru odpadów komunalnych na najbliższe dwa miesiące

Facebook Twitter

Rozpiski dotyczą odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych z domów , od firm i instytucji, z ogródków działkowych, cmentarzy, harmonogram odbioru odpadów zielonych i odpadów problemowych. Szczegóły znajdziecie na stronie częstochowskiego przedsiębiorstwa Komunalnego.

Mieszkańcy, którzy muszą osobiście załatwić sprawy urzędowe związane z opłatami za odpady, proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty. Pozwoli to na ograniczenie bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum.

Zapisanie na wizytę możliwe będzie (od 4 maja) pod specjalnymi numerami telefonów:

– w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przyjmowania deklaracji: 34 3707-140, 34 3707-141, 34 3707-143, 34 3707-144
– w sprawie weryfikacji salda konta i otrzymanych upomnień: 34 3707-329, 34 3707-331, 34 3707-347

Ze względów bezpieczeństwa osoby zapisane proszone są o to, by były zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki oraz długopis.

Uwaga! W Urzędzie Miasta obsługiwane będą tylko osoby, które wcześniej zapisały się na wizytę przez telefon. Na wizytę nie mogą zapisywać się osoby, które wróciły z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenia koronawirusem, bądź miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem lub przebywają na kwarantannie.

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta zaleca też, aby kwestie informacyjne załatwiane były w miarę możliwości: telefonicznie, pocztą elektroniczną (gdy nie jest wymagany podpis) na adres: [email protected], poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

harm_cmentarze_maj_czerwiec_2020

harm_odpady_zielone_maj_-czerwiec_2020

harm_zbiorczy_niska_zab_maj_-czerwiec

harmonogram__odpady_selektywne_wieloloka-1

harmonogram_odpady_problemowe_ii_kwarta_

harmonogram_ogrody_dzialkowe_maj-czerwi

odpady_biodegradowlne_firmy_i_instytucje

odpady_selektywne_firmy_i_instytucje_har

odpady_zmieszane_firmy_i_instytucje_harm

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 lutego 2024