Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jak wyglądają działania resocjalizacyjne w zakładach karnych w dobie koronawirusa?

Facebook Twitter

To nie łatwe zadanie, ale czynności te cały czas są prowadzone. Spełniane są przy tym wymogi sanitarne i epidemiologiczne - słyszymy od rzeczniczki Zakładu Karnego w podczęstochowkich Herbach kpt. Izabeli Kapkowskiej. Działania są cały czas realizowane, wszystko po to, aby po opuszczeniu murów więzienia osadzeni nie powracali na drogę przestępstwa i potrafili funkcjonować w codziennej rzeczywistości.

Jednym z elementów resocjalizacji jest zachęcanie do… czytania:

Podczas ostatnich zajęć, funkcjonariusze zachęcili ich uczestników do stworzenia bajek dla swoich dzieci lub wierszy dla bliskich, które następnie zostaną im przekazane. Często dopiero tutaj, za więziennymi murami skazani mają okazję zetknąć się z literaturą i poezją pełniącymi istotną role w rozwoju każdego człowieka, dlatego funkcjonariusze zachęcają i podpowiadają jakie pozycje warto przeczytać, uwzględniając indywidualne cechy i potrzeby każdego z osadzonych. Celem zwiększenia zainteresowania czytelnictwem organizowane są również konkursy pobudzające aktywność skazanych w tym zakresie. Wszystkie te, jak i inne działania prowadzone przez funkcjonariuszy służby więziennej, mają służyć, prawidłowej readaptacji skazanych.

– mówi w Radiu Jura kpt. Izabela Kapkowska Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach.

Budować „Więzi” z bliskimi

W celu jak najefektywniejszej pracy z osobami pozbawionymi wolności stosowane są różnorodne oddziaływania penitencjarne. Jednym z istotnych elementów resocjalizacji jest integracja osadzonego z jego bliskimi i temu służy m.in. realizowany w Zakładzie Karnym w Herbach Program „Więzi”. Wychowawcy Zakładu Karnego w Herbach prowadzący zajęcia ze skazanymi m.in. ćwiczą umiejętności społeczne w grupie, wskazują sposoby radzenia sobie w relacjach rodzinnych na różnych płaszczyznach (prawnych, finansowych, emocjonalnych), dostarczają wiedzy o instytucjach świadczących pomoc, zwracają uwagę na wartość więzi rodzinnych, motywują do odpowiedzialności za siebie i swoją rodzinę, przedstawiają rolę rodziny w życiu społecznym człowieka. Podczas ostatnich zajęć funkcjonariusze zachęcili uczestników zajęć do stworzenia bajek dla swoich dzieci lub wierszy dla bliskich, które zostaną im przekazane.

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” (Umberto Eco) – Światowy Dzień Książki za murami herbskiego więzienia

Miłośników czytania o prawdziwości tego stwierdzenia nie trzeba pewnie przekonywać. Książka stanowi nie tylko źródło informacji o otaczającym nas świecie, ale również bawi, przywraca pogodę ducha oraz wychowuje. Czytając przenosimy się w świat bohaterów literackich razem z nimi przeżywając radości i problemy. Któż z nas nie wybrał sobie wśród postaci książkowych swojego pozytywnego bohatera, którego pragnął naśladować? I tutaj wracamy do roli resocjalizacji w życiu tych, którzy często dopiero za więziennymi murami mieli okazję zetknąć się z dziełami literackimi. To właśnie wychowawcy jednostek penitencjarnych zachęcają i podpowiadają, jakie pozycje książkowe warto przeczytać, uwzględniając indywidualne cechy i potrzeby każdego z osadzonych. Biblioteka Zakładu Karnego w Herbach ma do zaoferowania czytelnikom ponad 6 890 woluminów. Warto zauważyć, że jest ona również miejscem pracy osadzonych, bowiem to właśnie oni obsługują wypożyczających, jak również dokonują drobnych napraw księgozbioru. Celem zwiększenia zainteresowania czytelnictwem skazanych w piątek 24 kwietnia br. w jednostce przeprowadzono za pośrednictwem radiowęzła konkurs pt. „13 powodów dla których warto czytać”.

opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska
zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska i mjr Piotr Zasempa

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj