StartWiadomości

Jak mieszkańcy ocenili w ankietach pracę magistratu?

Interesanci częstochowskiego magistratu jako satysfakcjonujący oceniają poziom świadczonych usług w Urzędzie Miasta. Ich jakość – w opinii klientów poprawia się lub utrzymuje na tym samym poziomie. Ankiety opracowali studenci Politechniki, a z badania wynika że wśród przepytanych 422 osób zdecydowana większość oceniła pracę urzędu raczej wysoko, to ponad 250 głosów. Niską i raczej niską jakość usług wskazało 5% respondentów.

Uczestnicy ankiet oceniali czytelność informacji o zasadach załatwiania spraw w Urzędzie, uprzejmość pracowników i to czy są pomocni. Ocenie podlegały też: fachowość, warunki obsługi i zaangażowanie urzędników. Do tego staranność i obiektywizm w załatwianiu spraw. I tutaj przeważały w przeprowadzonym badaniu oceny dobre.

Zostaw komentarz