Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

IPN w Częstochowie uhonorował zasłużoną dla historii miasta rodzinę Brustów

Facebook Twitter

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, Instytut Pamięci Narodowej postanowił w Częstochowie uhonorować zasłużoną dla historii naszego miasta rodzinę Brustów.

Uhonorowano rodzinę Brustów
fot.Ł.Kolewiński/ czestochowa.pl

W piątek (24.03.) odsłonięto tablicę upamiętniającą ich heroiczną postawę w czasie II wojny światowej. Byli zaangażowani w ratowanie Żydów, za co zostali odznaczeni w latach 1979 i 1983 medalami Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Tablica została poświęcona Anieli i Henrykowi Brustom, Lucynie i Marianowi Brustom oraz Henryce i Zygmuntowi Mielczarkom. Została umieszczona przed Miejskim Domem Kultury przy ul. Łukasińskiego.

Uhonorowano rodzinę Brustów

fot.Ł.Kolewiński/ czestochowa.pl

A oto krótkie sylwetki postaci, które upamiętnia tablica:

Henryk Brust brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej (m.in. podczas obrony Lwowa) oraz wojnie obronnej 1939 roku (w rejonie Łodzi i Modlina). Po walkach wrócił do Częstochowy. Należał do PPS-WRN – pod pseudonimem ,,Mściwy”. Podejrzewany o działalność sabotażową na terenie huty na Rakowie, został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu na Zawodziu. Po zwolnieniu podjął pracę w elektrowni. W 1943 roku był ponownie aresztowany za brak przepustki podczas podróży do Łodzi. Trafił do obozu w Radogoszczy (obecnie – dzielnicy Łodzi). Podczas pożaru udało mu się uciec i wrócić do Częstochowy. Żydów (m.in. zbiegłego z częstochowskiego getta we wrześniu 1942 roku Idka Prejzerowicza) ukrywał w domu wraz z żoną Anielą. Małżeństwo udzieliło też schronienia m.in. Icie Rozencwajg, córce rabina z Jeziornej pod Warszawą. Tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata instytut Yad Vashem przyznał Henrykowi i Anieli Brustom 4 września 1979.

Marian Brust – brat Henryka – także brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas II wojny światowej należał do AK – pod pseud. ,,Janek”. Pracował jako majster w Hucie Częstochowa, był też członkiem PPS. W pomoc Żydom zaangażowany był za pośrednictwem Żegoty. Od 1943 roku organizował ich ucieczki z obozu pracy Hasag, dostarczał żywność, leki i ubrania. Był łącznikiem między żydowskimi więźniami pracującymi w hucie i w innych zakładach; także między podziemiem żydowskim a Żegotą. Wspierała go w tym żona Lucyna – w AK pod pseud. ,,Mila”. Ich dom przy ul. Rejtana 4 był swoistym centrum pomocy prześladowanym Żydom. Rozdzielano tam instrukcje dla podziemia, przekazywano fundusze potrzebującym. 28 marca 1944 roku Marian został zatrzymany w hucie przez Werkschutza (strażnika) i postrzelony podczas próby ucieczki. Zmarł 21 kwietnia 1944 w szpitalu przy ul. Św. Barbary. Tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata instytut Yad Vashem przyznał Marianowi i Lucynie Brustom pośmiertnie 22 grudnia 1983.

Henryka Mielczarek – siostra Mariana i Henryka Brustów – wraz z mężem Zygmuntem ukrywała Frankę Beatus, Żydówkę zbiegłą z częstochowskiego getta.Tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Yad Vashem przyznał im 3 marca 1983.

Uhonorowano rodzinę Brustów

fot.Ł.Kolewiński/ czestochowa.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 26 lutego 2024