Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Instytucjonalna pomoc miejska wobec przemocy

Facebook Twitter

Potrzebna jest pomoc instytucjonalna, aby skutecznie przeciwdziałać zjawiskom przemocowym w rodzinach. 16 dni akcji każdego roku nie wystarczy, aby mówić powszechnie o zagadnieniu i skutecznie je eliminować z zachowań społecznych. Na co dzień ze zjawiskiem spotykają się policjanci i pracownicy socjalni wystawiający niebieskie karty.

Mamy ich w Częstochowie w rodzinach ponad 500. Pomagać stara się m.in. MOPS…

Informuje Iwona Borysiuk, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Ważny jest medialny i edukacyjny wymiar ogólnopolskiej kampanii, która ponownie dotarła też do Częstochowy. Jak mówią zaangażowani w nią pracownicy rozmaitych instytucji, same działania antyprzemocowe to cykliczna praca wielu środowisk. Na co dzień z problemem stykają się psycholodzy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Przybliża Ewa Lichterowicz z Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej. Sprawdzaliśmy jak wiele mamy w Częstochowie punktów gdzie wsparcia mogą szukać osoby, które zetknęły się z przemocą w każdej formie…

Informuje Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 4 grudnia 2020