StartWiadomość dnia Wiadomości

Instytucjonalna pomoc miejska wobec przemocy

Mamy ich w Częstochowie w rodzinach ponad 500. Pomagać stara się m.in. MOPS…

Informuje Iwona Borysiuk, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Ważny jest medialny i edukacyjny wymiar ogólnopolskiej kampanii, która ponownie dotarła też do Częstochowy. Jak mówią zaangażowani w nią pracownicy rozmaitych instytucji, same działania antyprzemocowe to cykliczna praca wielu środowisk. Na co dzień z problemem stykają się psycholodzy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Przybliża Ewa Lichterowicz z Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej. Sprawdzaliśmy jak wiele mamy w Częstochowie punktów gdzie wsparcia mogą szukać osoby, które zetknęły się z przemocą w każdej formie…

Informuje Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta.

Zostaw komentarz