StartWiadomości

Hutnicy z Częstochowy mają wrócić do pracy od października

Na razie umowa z nowym dzierżawcą została zawarta na rok, miesięcznie Sunningwell zapłaci za to 1,8 mln zł. Do tej pory spółka przekazała kwotę 16 mln zł. Do 2 października dzierżawca ma jeszcze przekazać dodatkowe 4 mln zł. Do końca przyszłego tygodnia na konta pracowników mają wpłynąć też zaległe wynagrodzenia, wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 20 września za czas dzierżawy pensje dla załogi będzie już płacić Sunningwell. Pracowników uspokajano w temacie potencjalnych zwolnień. Dzierżawca samodzielnie nie może podjąć takich decyzji kadrowych. Spółka ma jednak sześciomiesięczny okres wypowiedzenia umowy, na razie przejęła wszystkich pracowników częstochowskiej huty.

Wiadomo też, że dzierżawca ma zapewnione prawo pierwokupu huty, jeżeli dojdzie ostatecznie do jej sprzedaży.

Zostaw komentarz