Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Hałas z A1 coraz bardziej dokucza. Zlecono pomiary

Facebook Twitter

Hałas dobiegający z autostrady A1 coraz bardziej dokucza mieszkańcom okolic Częstochowy. GDDKiA zleciła wykonanie pomiarów poziomu hałasu oraz stężenia dwutlenku azotu na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia.

Czy już coś wiadomo? Dowiadywała się Katarzyna Fica.

Radio Jura: Dopóki na autostradzie trwały jeszcze prace uzupełniające i ruch był stosunkowo nieduży, poziom natężenia dźwięku aż tak nie doskwierał mieszkańcom sąsiadującym z A1. Obecnie hałas jest nie do wytrzymania, dlatego zostaną wykonane odpowiednie pomiary. Jeżeli badania hałasu wykażą przekroczenia przyjętych norm, zostaną zamontowane ekrany akustyczne. W zależności od potrzeb wykonawca określi ich lokalizację, wysokość, rodzaj czy kolorystykę, która ma znaczenie ze względu na konieczność ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego. Jeżeli pomiary stężenia dwutlenku azotu wykażą przekroczenia jakości powietrza, powstaną pasy zieleni.

24-godzinne pomiary poziomu hałasu prowadzone będą w wyznaczonych przez GDDKiA 17 punktach wyłącznie w dni robocze. Co ważne, pomiarów nie można prowadzić m.in. w przypadku zakłóceń akustycznych niezwiązanych z ruchem drogowym: w trakcie i po opadach atmosferycznych oraz kiedy nawierzchnia drogowa jest mokra, pokryta błotem, śniegiem lub lodem.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 24 maja 2024