Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Filharmonia Częstochowska współprowadzona przez miasto oraz samorząd województwa?

Facebook Twitter

Jest szansa na wspólne prowadzenie, a tym samym współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej przez samorząd miasta i Województwa Śląskiego. Rada Miasta wyraziła w tej sprawie intencyjną uchwałę. Na razie Filharmonia jest instytucją kultury prowadzoną i finansowaną przez Częstochowę.

Filharmonia Częstochowska współprowadzona przez miasto oraz samorząd województwa?

Uchwała jest efektem konsultacji i podjętych wstępnie uzgodnień między władzami marszałkowskimi i miejskimi. Wcześniej Marszałek Województwa Jakub Chełstowski wyraził wolę przystąpienia w tej sprawie do rozmów, w efekcie interpelacji częstochowskiego radnego Sejmiku Województwa Stanisława Gmitruka (obecnie wiceprzewodniczącego Sejmiku).

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana jako instytucja kultury miałaby być prowadzona wspólnie na podstawie zawartej pomiędzy Miastem Częstochowa a Województwem Śląskim umowy, której szczegóły są obecnie przedmiotem negocjacji.

W ocenie miasta podjęcie działań w kierunku współprowadzenia Filharmonii Częstochowskiej przez samorząd Częstochowy i władze marszałkowskie jest uzasadnione z uwagi na:

  • ponadregionalny charakter działalności Filharmonii w zakresie prezentacji wartościowych form muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej, polskiej i zagranicznej, edukacji muzycznej umożliwiającej przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru muzyki we wszystkich jej gatunkach, promocji twórczości muzycznej, rozpoznania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb w dziedzinie kultury muzycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych, a także innych działań wpisujących się w misję i strategię rozwoju Województwa Śląskiego;
  • status Filharmonii Częstochowskiej jako największej i jedynej tego typu samorządowej instytucji kultury funkcjonującej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego;
  • doświadczenie w zakresie realizowanych projektów i pozyskiwania środków wojewódzkich, ogólnopolskich oraz unijnych;
  • współpracę pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Filharmonią Częstochowską.

Samorząd Województwa Śląskiego prowadzi i finansuje lub współprowadzi i współfinansuje instytucje kultury zlokalizowane w różnych ośrodkach regionu, zwłaszcza te mające ponadlokalne znaczenie i służące mieszkańcom całego lub dużej części województwa (a także często innych regionów). W Częstochowie jedyną „marszałkowską” instytucją kultury jest obecnie Regionalny Ośrodek Kultury, a samorząd województwa nie partycypował dotychczas w organizacji oraz bieżącym utrzymaniu takich instytucji jak Filharmonia, Teatr czy Muzeum, finansowanych z budżetu miasta.

Podjęte działania dają zatem szansę na wsparcie częstochowskiej Filharmonii z budżetu Województwa Śląskiego, wzorem innych instytucji z terenu regionu.

Źródło: https://www.czestochowa.pl/

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj