Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dzisiaj sesja Rady Miasta – dyskusje o działkach, nieruchomościach i głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta

Facebook Twitter

Dzisiaj przed południem (g.10.00.) na kolejne obrady online spotkali się częstochowscy radni. Kilka ważnych decyzji, głównie związanych z miejskimi działkami i nieruchomościami, ma do podjęcia Rada Miasta.

Najważniejsze uchwały będą jednak dotyczyć sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla prezydenta Częstochowy.

Jest debata nad raportem o stanie miasta za 2020 rok oraz dyskusja nad projektem uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Częstochowy wotum zaufania wraz debatą nad raportem o stanie miasta. Będzie także rozpatrywać sprawozdanie finansowe za 2020, a także sprawozdanie z wykonania budżetu za rok miniony, po czym nastąpi dyskusja nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Jak będzie przebiegać ta kwestia podczas dzisiejszych obrad, przybliża Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Same głosowania przewidziano po dyskusji, w drugiej części obrad. Radni dziś zgodzą się bądź nie, na kolejne umowy dzierżawy między miastem, a zainteresowanymi podmiotami. Zdecydują też o sprzedaży działek:

Dotyczy to dzierżaw przy ul. Korczaka, Kisielewskiego, al. Wyzwolenia i Konwaliowej, a także projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność miasta Częstochowy w pobliżu ul. Św. Augustyna, przy ul. Mostowej, ul. Szajnowicza-Iwanowa a także przy ul. Krakowskiej 16. Mamy też pakiet uchwał związany z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Sprawy związane z miejskimi gruntami zajmą dużą część czwartkowych obrad Rady Miasta, informował nas Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu.

 

Sesję Rady Miasta możecie zobaczyć tutaj: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/2098/rada-miasta-czestochowy.htm

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj