Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dzisiaj (14.05.) odbędzie się Sesja Rady Miasta

Facebook Twitter

23. nadzwyczajną Sesję Rady Miasta zwołano dzisiaj w Częstochowie, mimo panujących ograniczeń i braku możliwości przeprowadzenia jej w normalnym urzędowym trybie. Pierwszy raz w historii samorządu radni obradują w czwartek w domach.

Sesja odbywa się w trybie zdalnym, ale prowadzona jest przez prezydium z sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej. Tutaj pracuje obsługa rady, protokolanci i przewodniczący. Na miejscu są też szefowie wszystkich klubów, pozostali radni biorą udział w dyskusji jednak z domów. Wszystkie decyzje podjęte przez Radę Miasta w tym trybie będą oczywiście wiążące, a do przegłosowania są ważne kwestie, dotyczące chociażby zmian w budżecie miasta.

Rada musi zdecydować też o odłożeniu opłaty prolongacyjnej co ma związek z trwającą epidemią i odroczeniem terminu płatności podatków. Głosowanie zostało wcześniej technicznie przygotowane, a obrady odbywają się w nadzwyczajnym trybie bo decyzje muszą zostać podjęte niezwłocznie. Jeżeli system się sprawdzi i będzie taka konieczność, również kolejna regularna sesja może odbywać się w takiej formie.

Sesja rozpoczyna się o godz. 10.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie walki z wirusem COVID-19 w Częstochowie.
4. Dyskusja nad projektami uchwał:
– w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.1.XXVIII.20)
–  w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.2.XXVIII.20)
–  w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. (BR.3.XXVIII.20)
5. Przerwa 30 minut.
6. Głosowanie projektów uchwał:
– w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.(BR.1.XXVIII.20)
–  w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.2.XXVIII.20)
–  w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. (BR.3.XXVIII.20)
7. Zamknięcie obrad XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj