StartWiadomości

Dzisiaj (04.07.) nadzwyczajna sesja rady powiatu w Myszkowie. Chcą odwołać starostę

Ogłoszona sesja nadzwyczajna jest o tyle zaskakująca, że podczas ostatnich obrad pod koniec czerwca, radni udzielili absolutorium zarządowi powiatu za wykonanie budżetu 2016 roku. Chwalono bardzo dobry wynik finansowy, a także szeroki zakres przeprowadzonych inwestycji. Władze powiatowe uzyskały nawet nadwyżkę w budżecie.

Tymczasem grupa 6 radnych złożyła wniosek o odwołanie starosty. W uzasadnieniu czytamy, że powodem utraty zaufania do władz w powiecie jest nienależyty nadzór nad zakładem opieki zdrowotnej w Myszkowie, brak dbałości o rozwój szpitala, wykonywanie inwestycji w znikomym zakresie czy niewłaściwy sposób zatrudniania pracowników powiatowych instytucji. To będzie główny temat dzisiejszych obrad. Z uwagi na podział sił w radzie, wniosek opozycji o odwołanie starosty ma nikłe szanse na przegłosowanie.

 

Zostaw komentarz