Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dziś (27.08) sesja Rady Miasta!

Facebook Twitter

Częstochowscy radni wracają do swoich obowiązków. Już w czwartek (27.08) odbędzie się XXXII zwyczajna Sesja Rady Miasta. Początek obrad zaplanowano na godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej.

Co znalazło się w planie obrad?

Zmiany w budżecie miasta Częstochowa oraz wieloletniej prognozie finansowej, będą także projekty uchwał porządkujące kwestie zbierania odpadów komunalnych oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Komunalnych. Jest także punkt związany z podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Jest to związane z inwestycją tramwajową. Szykuje się kolejna inwestycja odwodnieniowa, chodzi o odwodnienie zlewni ul. Traugutta, w związku z tym jest projekt uchwały o upoważnieniu prezydenta do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji tego przedsięwzięcia. 

– zapowiada Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie. I to nie jedyne tematy i sprawy, którymi zajmą się jutro radni:

W planie sesji są także kolejne uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest przyjęcie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych dla miasta Częstochowy. Powstanie też po tej sesji kilka nowych ulic, są to ulice wewnętrzne boczne od ulicy Sucharskiego, przejazdowej Reduty Częstochowskiej. Przyjęty także pakiet uchwał związany ze sprawami organizacyjnymi w oświacie, jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli przekształcenie Miejskiego Przedszkola nr 10 poprzez zmianę siedziby, utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Przestrzennej. Też zmiana uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych. 

Szczegółowy plan sesji znajdziecie na stronie www.czestochowa.pl.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj