Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dzień integracji na UJD: Metody wspierania studentów o specjalnych potrzebach

Facebook Twitter

Uniwersytet Jana Długosza postanowił zintegrować swoich niepełnosprawnych studentów i wykładowców. A to wszystko w ramach Dnia Integracji, który podsumowywał dotychczasową działalność biura ds. osób z niepełnosprawnościami.

Działa prężnie na terenie częstochowskiego uniwersytetu wspierając proces kształcenia.

Tak naprawdę chodzi o to, aby cała społeczność akademicka – nauczyciele, wykładowcy, studenci, pracownicy administracyjni, ci pełnosprawni i ci z niepełnosprawnościami i różnymi problemami zdrowotnymi mogli się spotkać, mogli  ze sobą pobyć, porozmawiać i posłuchać o szczególnych potrzebach osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Była to też okazja do pokazania jakie uniwersytet stwarza możliwości do nauki m.in. osobom niedowidzącym, niedosłyszącym czy np. ze spektrum autyzmu

– mówi prof. Mariola Mirowska. Cenne uwagi zgłaszają pełnomocniczce sami najbardziej zainteresowani:

Najwięcej problemów stwarzają bariery architektoniczne, dlatego że uniwersytet jest rozłożony po różnych ulicach, które są w różnym stanie technicznym z racji na wiek wybudowania. Te nowsze budynki są już dostosowane w dużym stopniu do potrzeb osób niepełnosprawnych – są windy, są sale na parterze, są podjazdy. Natomiast starsze budynki, które powstały na samym początku, one z racji swojej natury są trudniejsze w przygotowywaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, ale to się cały czas zmienia.

Takie problemy ze studiowaniem dostrzega Dominik – niepełnosprawny student prawa i historii w częstochowskiej uczelni. Są na szczęście liczne ułatwienia dla słuchaczy z różnymi deficytami oraz nowoczesne formy techniczne wspierania podczas zajęć:

Wsparcie w postaci doradcy edukacyjnego, asystenta edukacyjnego, wsparcie w postaci i spotkania z coachem – to są wszystko bezpłatne formy wsparcia. Wypożyczenie sprzętu specjalistycznego dla różnych kategorii niepełnosprawności. Mogą i wciąż mają udoskonalane materiały dydaktyczne, które otrzymują.

Studenci mają także zindywidualizowane podejście wykładowców

– zaznacza prof. Mariola Mirowska, pełnomocnik rektora UJD ds. osób niepełnosprawnych.

Mamy powiększalniki, specjalne tablety, rzutniki, mamy możliwość nagrywania wykładów w razie potrzeby – to dla osób np. przy dwóch kierunkach. Właściwie do każdego rodzaju niepełnosprawności mamy jakiś sprzęt pozwalający ułatwiać funkcjonowanie na uczelni

– dodaje student Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj