Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z Parkitki poszukuje rąk do pracy

Facebook Twitter

Z powodu braków w personelu medycznym są problemy z obsadą lekarskich dyżurów na oddziałach.

Kłopoty kadrowe potęguje dodatkowo walka z koronawirusem…

Najbardziej pożądanymi pracownikami w tej chwili szczególnie to są np. interniści, nie tylko u nas, właśnie pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy medyczni, to jest wszędzie tak samo – Częstochowa nie jest żadnym wyjątkiem. Gdybyśmy mieli w tej chwili ze 40-50 pielęgniarek, pielęgniarzy, których moglibyśmy rozdysponować w różnych miejscach, to to nie byłaby zawyżona ilość ludzi. Jeśli chodzi o lekarzy na pewno potrzebni są interniści, w związku z tym, pewnie ile by nie przyszło byłoby fajnie. 

– jak mówi dyr. Zbigniew Bajkowski z wojewódzkiej lecznicy w Częstochowie, pilnie potrzeba lekarzy – szczególnie w obecnej sytuacji, aby stworzyć pełny zespół obsadowy na dyżurach.
Szpital na Parkitce przyjmuje także wolontariuszy chętnych do pomocy…

Jeżeli zdecydowaliby się na wolontariat, oczywiście przyjmujemy z radością taką pomoc. Myślę, że każdy szpital przyjął by z radością taką pomoc.  Czy udźwignęliby pracę, jeśli chodzi o odporność psychiczną czy fizyczną – tego nie jestem w stanie ocenić, bo to wszystko zależy indywidyalnie od każdego człowieka. 

– dodaje Zbigniew Bajkowski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Po więcej informacji zaglądajcie na stronę internetową szpitala oraz na media społecznościowe placówki.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora nr 71.2020 z dnia 19.10.2020 r. na podstawie:

•    Ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
•    Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 3 września 2020 r., znak: ZDII.9611.8.39.2020 w sprawie zapewnienia w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
•    Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 października 2020 r. znak: ZDII.9611.8.39.2020 w sprawie zmiany decyzji z dnia 3 września 2020 r.,
•    Komunikatu Centrali NFZ z dnia 14.10.2020 r., w sprawie zalecenia ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo,
z dniem 19 października 2020 r., aby minimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, wprowadza się ograniczenie do niezbędnego minimum udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Wprowadzone ograniczenia do niezbędnego minimum udzielania świadczeń wykonywanych planowo dotyczą oddziałów szpitalnych oraz pozostałych komórek organizacyjnych (m.in. poradnie, pracownie, zakłady).
Wprowadzone ograniczenia nie dotyczą:
1)    planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w tym DILO,
2)    planowej realizacji programów lekowych,
3)    planowych pilnych badań TK, MR, gastroskopii i kolonoskopii,
4)    planowych porad w poradniach specjalistycznych wynikających z wcześniejszej hospitalizacji (m.in. ściągnięcie szwów i/lub opatrunku gipsowego, kontrola gojenia ran),
5)    planowych przyjęć pacjentów dializowanych

Poradnie specjalistyczne zobowiązane są do udzielania świadczeń w formie „teleporady” pacjentom, pozostającym pod stałą opieką specjalistów naszych poradni wymagający okresowej kontroli, którzy widnieją w terminarzach poradni na dany dzień.
Teleporady realizowane są gdy:
1)    telewizyta nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego,
2)    pacjent otrzyma wystarczającą pomoc zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 marca 2023