Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Droga przez Euro-Park, specjalną Mielecką Stefę Ekonomiczną w Częstochowie, jest już gotowa

Facebook Twitter

Powstała głównie z myślą o lokujących się tutaj inwestorach. We wtorek (08.12.) została oficjalnie otwarta. Pomyślano ją jako usprawnienie komunikacji również dla firm prowadzących działalność na sąsiednich pohutniczych terenach.

Mówi Maciej Hasik rzecznik zarządu dróg w Częstochowie:

Inwestycja była możliwa dzięki porozumieniu z zarządem strefy, na mocy którego miasto otrzymało grunty niezbędne pod drogę. Nowa wytyczona jezdnia to kolejny etap uzbrajania przez miasto terenów specjalnych stref ekonomicznych:

Dodaje Maciej Hasik z MZDiT. Powstała kilkusetmetrowa droga z niezbędną infrastrukturą, chodnikiem i oświetleniem, łączy się z ul. Korfantego i ul. Bojemskiego. Wyposażona została także w plac do zawracania.

Informacja o obu inwestycjach:

Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej  (zakończona).

Zakres inwestycji obejmował między innymi:

budowę drogi publicznej, ogólnodostępnej z funkcją w sieci drogowej – gminna, o przyjętej klasie – droga dojazdowa „D”:

– odcinek południowy – włączenie skanalizowane do ul. Korfantego: 2 jezdnie szerokości 5 m i 5,5 m, oddzielone wyspą, na pozostałym odcinku jezdnia szer. 7 m (dwa pasy po 305 m),

– obustronny ściek przykrawężnikowy z kostki klinkierowej szerokości po 20 cm,

– chodnik po jednej stronie jezdni szer. 2 m – przyjezdniowy, strona lewa,

– opaska po prawej stronie jezdni szer. 0,55m,

– skrzyżowanie proste z ulicą Bojemskiego,

– droga do zawracania szer. 6 m z placem środkowym utwardzonym,

– zjazdy o szer. 6 m;

budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji technicznej,kanalizacji deszczowej (jezdnia odwodniona jest wpustami ulicznymi podłączonymi do projektowanego i istniejącego kanału deszczowego),

wodociągu,- kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przyłączy wodno – kanalizacyjnych dla X-KOM Sp. z o.o. oraz P.U.H. CENTER.

Założenie trawników przy projektowanej ulicy wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną.

Rozpoczęcie inwestycji : 7 września 2015 r., zakończenie – listopad 2015.

Koszt inwestycji: 6 mln 141 tys. 703,41 zł, wykonawca – P.U.H. Domax Arkadiusz Mika z Boronowa.

Budowa skrzyżowania ulicy Odlewników z ulicą Złotą w Częstochowie (obecnie w końcowej fazie realizacji)

Zakres inwestycji:

– budowa jednopoziomowego skrzyżowania ulic Odlewników i Złotej;

– przebudowa odcinka drogi ul. Odlewników około 500 m;

– przebudowa odcinka drogi ul. Złotej około105 m;

– rozbiórka istniejącego wiaduktu oraz nasypów drogowych;

– rozbiórka kolidujących nawierzchni oraz podbudów dróg gminnych;

– przebudowa skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych;

– budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego;

– przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej elektrycznej  i telekomunikacyjnej;

– wycinka kolidujących drzew i krzewów;

– wyznaczenie rezerwy terenu w pasie drogowym pod budowę w przyszłości ścieżki rowerowej;

– wyniesienie punktów granicznych zgodnie z decyzją ZRID.

Rozpoczęcie inwestycji : 30 września 2015 r., termin zakończenia : grudzień 2015.

Koszt inwestycji: 4 mln 238 tys. 312,26 zł. Wykonawca – spółka BITUM z Lipia Śląskiego.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 6 lipca 2020