Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Doradztwo zawodowe i płatne staże, ruszył nabór do nowego projektu aktywizacji zawodowej

Facebook Twitter

Doradztwo zawodowe, ale i płatne staże czekają na osoby w wieku 30+ w nowym projekcie "Otwórz się Na Pracę". W trudnym okresie pandemii widocznym również na rynku pracy, skierowano go do osób w najgorszej sytuacji zawodowej. Skorzystać mogą mieszkańcy w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni czy o niskich kwalifikacjach.

fot. Gerd Altmann/ Pixabay

Miasto zachęca do zgłoszeń osoby z Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

Nabór do projektu już się rozpoczął, liczba miejsc jest ograniczona. Chęć udziału można zgłaszać za pośrednictwem strony: http://www.projekt.robelit.pl – tam można znaleźć wszystkie szczegóły.

Informacje o projekcie udzielane są także pod nr tel. 609 880 955 bądź adresem mailowym: projekt@robelit.pl

Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj