Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dorabianie i rodzinna renta. Kiedy jej nie stracimy?

Facebook Twitter

Wakacje w pełni, dla wielu czas by dorobić do kieszonkowego czy letnie wyjazdy. Ci, którzy pobierają jednak rentę rodzinną, także mogą to robić ale muszą pamiętać, że w niektórych sytuacjach uzyskany przychód może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Mówi Beata Kopczyńska:

Inaczej jest z umową zleceniem przypomina Beata Kopczyńska rzeczniczka ZUS w woj. śląskim. To najpopularniejsza forma podejmowania pracy przez uczącą się młodzież.

ZUS zawiesi prawo do renty, jeśli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli natomiast przychód będzie wyższy niż 70% rentę rodzinną ZUS zmniejszy o kwotę przekroczenia.

Od 1 czerwca 2020 r. kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3732,10 zł (brutto). Natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130 proc. tego wynagrodzenia wynosi 6931,00 zł (brutto).

Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10zł do 6931,00 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi:

• 527,35zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931,00 zł miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 lipca 2021