Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dobra wiadomość dla kierowców i pieszych. Przebudowa ulicy Łódzkiej coraz bliżej

Facebook Twitter

Chodzi o niebezpieczny odcinek od ronda 7.Dywizji Piechoty do ulicy Poleskiej. To, że jest on nie bezpieczny potwierdzą Ci, którzy chociaż raz musieli przejść tym odcinkiem pieszo. A zwłaszcza matki z wózkami. Problem braku chodnika poruszany był wielokrotnie. W ubiegłym roku w ramach budżetu obywatelskiego rozpoczęło się projektowanie przebudowy ul. Łódzkiej. Czas zatem na realizację.

Zarząd dróg rozpisał przetarg, inwestycja obejmie m.in. budowę drogi, chodnika, wyniesienie skrzyżowań i założenie zieleńca. Rozbudowane będzie też oświetlenie. Wyłoniony wykonawca będzie musiał zakończyć pracę 31 lipca przyszłego roku. Długość remontowanego fragmentu ul. Łódzkiej wynosi ponad 905 m. Szerokość projektowanej jezdni – 5,5 m. Wzdłuż ul. Łódzkiej, na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej, ułożony będzie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Jego łączna długość wyniesie ponad 640 m. Powstaną także zjazdy na posesje, przejścia dla pieszych; przy okazji wyremontowane zostaną istniejące rowy.

Zmiany mają być widoczne także na skrzyżowaniach z ulicami Wawrzynowicza, Elsnera i Małopolską, poprzez wyniesienie powierzchni drogi. Założony zostanie zieleniec o powierzchni ponad 7 tys. kw. Nowe nasadzenia drzew i krzewów mają być objęte roczną pogwarancyjną pielęgnacją. Zadanie obejmuje też zainstalowanie oznakowania pionowego (36 znaków) oraz poziome oznakowania przejść dla pieszych.

Część sanitarna zadania obejmie przebudowę kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie działek przyległych do pasa drogowego. Ścieki deszczowe będą odprowadzane do istniejących kolektorów i kanałów. Dla potrzeb odwodnienia ul. Łódzkiej wraz z ul. Wawrzynowicza zaprojektowano dwa odcinki kanalizacji deszczowej.

Inwestycja przewiduje też zabezpieczenie i przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz rozbudowę oświetlenia na odcinku ul. Łódzkiej od ul. Małopolskiej do ronda 7. Dywizji Piechoty. Oświetlenie odcinka ul. Wawrzynowicza w stronę ul. Łódzkiej także zostanie rozbudowane. Powstanie kanał technologiczny w ciągu ul. Łódzkiej wraz z wprowadzeniem do studni teletechnicznej w ul. Wawrzynowicza.

Ze szczegółami przetargu można zapoznać się TUTAJ.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 14 lipca 2020