StartWiadomość dnia Wiadomości

Do poniedziałku (25.07.) można zgłaszać szkody po gradobiciu

A chodzi głównie o szkody w uprawach polowych, foliówkach, szklarniach czy budynkach gospodarczych związanych z produkcją rolną. Zgodnie z ustalonymi zasadami szacowania szkód, wysokość strat będzie liczona w stosunku do całej produkcji danego gospodarstwa, tak roślinnej jak i zwierzęcej.

Po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od rolnika, gminna komisja powołana przez Wojewodę Śląskiego dokona szacowania strat bezpośrednio w gospodarstwie rolnym dotkniętym klęską gradobicia lub huraganu. W przypadku stwierdzenia szkód wynoszących powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej, lub w wysokości powyżej 1050 zł w środkach trwałych, producenci rolni będą mogli ubiegać się  w ramach obowiązujących przepisów o:

kredyt preferencyjny zarówno obrotowy jak i na odtworzenie środków trwałych,
pomoc  w postaci umorzenia lub odroczenia w płatnościach składek KRUS,
ulg w czynszu na rzecz ANR,
ulg w podatku rolnym.

Minister Rolnictwa i Rowzoju Wsi może podjąć decyzję o możliwości uruchomienia dodatkowej pomocy dla szczególnie poszkodowanych rolników.

Druk zgłoszenia szkód  można otrzymać u sołtysa, a także w Urzędzie Gminy (budynek „B” pok. Nr 1 – rolnictwo lub w biurze podawczym) albo pobrać ze strony internetowej: www.mykanow.pl.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Mykanów pod numerem telefonu 34 3288019 w. 33.

Zostaw komentarz