StartWiadomość dnia

Darmowe zwiedzanie. Zobacz najstarsze ujęcie wody dla Częstochowy

Będzie można zobaczyć m.in. najstarsze ujęcie wody dla Częstochowy w Kolonii Wierzchowisko i zapoznać się z problematyką związaną z procesami ujmowania i uzdatniania oraz ochroną wód podziemnych. Zwiedzanie od 11.00 do 18.00. W piątek (31.08.) będzie też możliwość bezpłatnego dojazdu z Częstochowy. Bus będzie czekał na zainteresowanych przy ul. Knauera obok siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o godz. 10.40, 12.40, 14.40 i 16.40.

W ramach ,,Otwartych Drzwi”, w siedzibie Przedsiębiorstwa, przy ul. Jaskrowskiej (w Biurze Obsługi Klienta) każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w badaniu ankietowym określającym zużycie bezpośrednie i pośrednie wody, tzw. indywidualny ślad wodny (ang. water footprint). Określenie takiego śladu uświadomi każdemu ankietowanemu, jak wiele wody zużywa korzystając z różnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych i usług.

 

 

Zostaw komentarz