Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Czym są sorbenty i jak wykorzystują je w swojej pracy strażacy?

Facebook Twitter

W czasie wypadków i kolizji drogowych często zdarzają się wycieki paliwa, oleju, substancji ropopochodnych, smarów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i powodują zanieczyszczenie środowiska. Aby ograniczyć negatywne skutki takich wycieków, strażacy używają specjalnych materiałów absorpcyjnych zwanych sorbentami.

Sorbent, jaki znajdziesz na www.strefa998.pl powstaje z rozdrobnionych tworzyw sztucznych lub występujących w naturze skał i minerałów. Materiał przeznaczony na sorbent musi cechować się niepalnością i chłonnością cieczy oraz substancji oleistych. Sorbenty ograniczając rozprzestrzenianie się wycieków, zapobiegają zanieczyszczeniu środowiska i eliminują zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Straż pożarna używa do swoich działań różnych rodzajów sorbentów. Co należy o nich wiedzieć?

Jakie są rodzaje sorbentów i do czego są stosowane?

Ze względu na przeznaczenie sorbenty dzielimy na:

  • olejowe, wchłaniające substancje oleiste,
  • chemiczne, likwidujące zagrożenie niebezpiecznymi i żrącymi substancjami,
  • hydrofobowe, absorbujące oleje i substancje ropopochodne bez wchłaniania wody,
  • uniwersalne.

Ze względu na budowę wyróżniamy sorbenty:

  • Sypkie, w formie granulatów, stosowane bezpośrednio na powierzchni zanieczyszczonej olejem, paliwem, smarem, które po wchłonięciu szkodliwej substancji łatwo jest zmieść, usunąć a następnie zutylizować.
  • Maty sorpcyjne, o trwałej powłoce zapobiegającej wchłonięciu się niebezpiecznej substancji do podłoża, stosowane głównie do usuwania toksycznych substancji takich jak np. glikol, kwasy czy ciecze ropopochodne.
  • Rękawy sorpcyjne, których używa się do wyznaczania strefy wycieku w halach produkcyjnych i laboratoriach, a także wszędzie tam, gdzie wyciek pojawił się w trudno dostępnym miejscu.

Jakich sorbentów najczęściej używa straż pożarna?

Są różne rodzaje sorbentów, jednak wszystkie stosowane są w jednym celu, aby szybko i skutecznie usunąć substancję stwarzającą zagrożenie. Mają również jedną, uniwersalną cechę, jaką jest niepalność. Daje ona strażakom możliwość stosowania ich w miejscach pożaru czy zagrożonych wybuchem. Najczęściej używane w straży pożarnej są sorbenty sypkie, które szybko wchłaniają rozlane paliwo, oleje, smary. Są łatwe w użyciu, a także proste do usunięcia i utylizacji. Sorbentów sypkich używa się nie tylko w miejscach wypadków, lecz także na stacjach benzynowych czy w warsztatach samochodowych.

Czasem zdarzają się również sytuacje zagrożenia chemikaliami, substancjami agresywnymi, przy których usunięciu również pracują strażacy. Używają wtedy sorbentów w postaci mat chłonnych, których szczelna powłoka zapobiega przedostaniu się szkodliwych substancji do podłoża. W zależności od wielkości wycieku stosuje się maty o większej lub mniejszej ilości warstw chłonnych. Jeżeli zanieczyszczeniu uległ duży teren, odgradza się go od nieskażonych obszarów przy pomocy rękawów sorpcyjnych. Niekontrolowane uwolnienia niebezpiecznych, chemicznych substancji mają miejsce najczęściej na trasach ich transportu i w miejscach składowania, po pożarach zakładów produkcyjnych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 grudnia 2021