Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Czym jest odszkodowanie – kiedy i dlaczego warto się o nie starać? [materiał sponsorowany]

Facebook Twitter

Wypadek w drodze do pracy, kolizja drogowa, kradzież, pożar lub pobyt w szpitalu – w każdym z przypadków możesz ubiegać się o odszkodowanie, pod warunkiem że masz odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Warunki uzyskania świadczenia mogą być różne w zależności od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Sprawdź, czym jest samo odszkodowanie i na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy, aby zapewnić sobie spokój i poczucie bezpieczeństwa.

odszkodowanie

Czym jest odszkodowanie i kto może się o nie starać?

Odszkodowanie jest rodzajem świadczenia pieniężnego. Otrzymują go osoby poszkodowane, które doznały szkody np. w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Może to wiązać się np. z uszczerbkiem na zdrowiu, który jest wynikiem kolizji drogowej.

Kwota wypłacana w ramach odszkodowania zależy głównie od szkody, jakiej doznała dana osoba. Zgodnie z przepisami, podstawą, jeżeli chodzi o roszczenie praw do odszkodowania, jest odpowiedzialność, jaką ponosi jeden z podmiotów za szkodę wyrządzoną drugiemu. Za wypłatę świadczenia nie zawsze odpowiada jednak sam sprawca sytuacji. Zależnie od zdarzenia obowiązek wypłacenia odszkodowania może przejąć także pracodawca czy towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zastanawiasz się, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie (https://rankomat.pl/odszkodowanie)? Warto mieć świadomość, że już podstawowy pakiet ubezpieczenia na życie jest gwarancją do uzyskania świadczenia, jeżeli dojdzie do zdarzenia losowego. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują jednak odmienne polisy, a co za tym idzie wysokość odszkodowania może znacząco się różnić. Najważniejsze jest więc dopasowanie odpowiedniego wariantu do indywidualnych potrzeb, a także ewentualnego ryzyka, z jakim na co dzień spotyka się dana osoba. Zdarzeniami uprawniającymi do wypłaty odszkodowania mogą być m.in.:

  • poważna choroba,
  • wypadek,
  • operacja chirurgiczna,
  • długoterminowe leczenie szpitalne.

W praktyce, żeby doszło do wypłaty odszkodowania, musi mieć miejsce zdarzenie, które zostało uwzględnione w umowie zawartej między osobą decydującą się na polisę a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Co odróżnia odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Odszkodowanie jest świadczeniem, które otrzymuje ubezpieczony w związku ze zdarzeniem losowym uwzględnionym w polisie ubezpieczeniowej. Zadośćuczynienie to natomiast rodzaj rekompensaty, której domaga się jedna ze stron zdarzenia w związku z poniesionymi przez nią szkodami. Ma ono zdecydowanie szerszy zakres i można się go domagać np. w przypadku dyskryminacji czy krzywdzącego zachowania.

Zgodnie z przepisami, odszkodowanie ma rekompensować szkody mienia lub uszczerbek na zdrowiu. W pierwszym przypadku powinno ono pozwolić na odkupienie uszkodzonych przedmiotów lub wykonanie niezbędnych napraw, które przywrócą je do pierwotnego stanu. Jeżeli chodzi natomiast o uszczerbek na zdrowiu, to środki finansowe mają pokryć wszelkie niedogodności, jakie są wynikiem zdarzenia. Dotyczy to zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zadośćuczynienie w większości przypadków ma formę pieniężną. Jest to forma odszkodowania za szkody niemajątkowe. Jest to świadczenie, które można uzyskać w związku z traumatycznymi przeżyciami.

Jakie są najczęstsze przypadki, w których można otrzymać odszkodowanie?

Podstawowa polisa na życie dotyczy zwykle takich przypadków jak śmierć osoby poszkodowanej. Pozwala ona uzyskać świadczenie po utracie bliskiej osoby, jeżeli była ona ubezpieczona. Kwota, jaką otrzymuje się w takiej sytuacji, zależy od rodzaju wybranej polisy, sumy ubezpieczenia oraz wysokości opłacanych składek.

Najczęściej poszkodowani zgłaszają się po odszkodowanie, które należy im się w związku z wypadkiem w domu, w drodze do pracy lub innym zdarzeniem losowym. Okazuje się jednak, że przypadków, kiedy można starać się o takie świadczenie, jest zdecydowanie więcej. Na wypłacenie odszkodowania można liczyć, kiedy:

  • opóźnił się lot, którym miałeś lecieć,
  • doszło do błędu medycznego np. podczas zabiegu,
  • zostało zalane Twoje mieszkanie.

To, czy otrzymasz odszkodowanie, zależy od konkretnego ubezpieczenia. Przed wyborem polisy zawsze warto dokładnie zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W dokumentacji znajdziesz informacje dotyczące tego, kiedy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie oraz co podlega wyłączeniu od odpowiedzialności.

Jak wyliczyć wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania, jaką można uzyskać w ramach ubezpieczenia, znajduje się w OWU. Więcej informacji na temat tego, jak ustalić kwotę świadczenia znajdziesz na stronie internetowej: https://rankomat.pl/zycie/jak-sprawdzic-wysokosc-odszkodowania-w-pzu. Warto podkreślić, że zdecydowanie łatwiej jest oszacować środki należne do wypłaty za szkody materialne. Zazwyczaj oblicza się je na podstawie początkowej wartości oraz po wystąpieniu szkody. Różnica to zazwyczaj odszkodowanie, na jakie można liczyć.

Jeżeli chodzi o szkody niematerialne, to w większości przypadków towarzystwa ubezpieczeniowe mają własne przedziały, na podstawie których ustalają wysokość odszkodowania. Warto jednak mieć świadomość, że od decyzji ubezpieczyciela zawsze można się odwołać i spróbować zawalczyć o wyższą kwotę.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj