Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Czy Olsztyn zostanie miastem?

Facebook Twitter

Czy jurajski Olsztyn zostanie miastem? Takie starania gmina prowadzi już od blisko roku. Pod koniec lutego ubiegłego roku Rada Gminy Olsztyn jednogłośnie podjęła uchwałę w tej sprawie. W połowie grudnia 2020 r. rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami miały potrwać do 15 stycznia br.

Najnowsze informacje w tej sprawie ustaliła Katarzyna Fica.

Konsultacje z mieszkańcami miały potrwać do połowy stycznia, ale zostały przedłużone. Możliwość składania ankiet, dotyczących nadania Olsztynowi statusu miasta potrwa do 12 lutego. Te ankiety to pisemna deklaracja..„ZA”,,PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy. Formularz ankiety dostępny jest w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Gminy, ale też w internecie. Deklaracje można dostarczać osobiście, pocztą tradycyjną, lub mailem- dołączając jej skan. Można także skorzystać z platformy ePUAP. Wyniki konsultacji zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń. Dodam jeszcze, że Olsztyn utracił prawa miejskie ukazem carskim z 1870 r. w ramach kary za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym.

Jak informują lokalne władze, przywrócenie praw miejskich to szansa dla Olsztyna na dostęp do funduszy przewidzianych na rozwój małych miast i miasteczek. Do tej pory jako wieś, nie mógł korzystać z takich źródeł dofinansowania inwestycji.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj