StartWiadomości

Cztery tygodnie (do 29.08.) na zgłoszenia kandydatur do Rady d/s Niepełnosprawnych

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, jej kadencja trwa cztery lata.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać:

  • organizacje pozarządowe i fundacje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością,
  • Rada Miasta Częstochowy,
  • Prezydent Miasta Częstochowy.

Organizacje pozarządowe oraz fundacje składają zgłoszenia w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym (w załączniku) wraz z aktualnie obowiązującym statutem organizacji, celem weryfikacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy lub za pośrednictwem poczty na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, Urząd Miasta Częstochowy z dopiskiem „Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”.

W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe więcej niż 3 kandydatów, zorganizowane zostanie przez Prezydenta Miasta Częstochowy spotkanie, podczas którego przeprowadzone będzie głosowanie w sprawie wyboru kandydatów.

O terminie i miejscu spotkania kandydaci, prezesi i przedstawiciele organizacji pozarządowych i fundacji, zostaną poinformowani odrębna korespondencją.

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pełnią swe funkcje społecznie. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Kadencja rady trwa cztery lata.

Do zakresu jej działania należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską w Częstochowie pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zostaw komentarz