Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny już działa

Facebook Twitter

Miasto zleca kolejne zadania z opieki społecznej poza instytucje samorządowe. Od lipca dzięki aktywności psychologów i pedagogów, którzy utworzyli stowarzyszenie, zaczęło działać Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny. Siedziba znajduje się przy ul. Jasnogórskiej 34.

Do centrum codziennie zgłasza się ogromna liczba osób:

Chodzi nam o to, aby zarówno koordynatorzy rodzinnej pieczy, jak i asystenci mieli wgląd w to, co się dzieje w rodzinie i z drugiej strony, żeby rodzina mogła mieć kontakt z tymi osobami w godzinach popołudniowych aż do godziny 19.00. I chcemy jeszcze wprowadzić konsultacje, na razie tak pilotażowo, przez okres 2 miesięcy w jedną sobotę, jeżeli będzie zainteresowanie, a ludzie czekają na  taką ofertę, to będzie np. co drugą sobotę taki dyżur.

– mówiła prezes stowarzyszenia Lidia Zeller. Dzięki przekazywaniu zadań z zakresu opieki społecznej organizacjom pozarządowym skorzystają beneficjenci – przekonuje dyrektor Barbara Mizera z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Będzie tą wartością dodaną na pewno efekt końcowy, czyli rodziny czy klienci pomocy społecznej otrzymują więcej za te same środki. Mogą sięgać po środki właściwie różne, dotacje. Te zadania, które są zlecone, są pod naszymi auspicjami, ponieważ mamy nadzór merytoryczny, kontrolujemy czy te działania są prawidłowo wykonywane, jeżeli chodzi o przekazanych pracowników.

W kasie na działalność centrum wsparcia znaleziono w tym roku ponad 420 tys. złotych. W przyszłym roku będzie to 920 tysięcy. To część polityki miasta w tym zakresie – informuje Adrian Staroniek z magistratu.

Mamy już Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora, które obejmuje swoimi działaniami osoby powyżej 60 roku życia, teraz mamy Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, a przed nami jeszcze kolejne centra, które będą skupiać czy to stowarzyszenia, instytucje, które chcą wspierać takie działania, wszystkie te programy zajmujące się niepełnosprawnością, bezdomnością, wsparciem dzieci, młodzieży i rodziny. Taki jest pomysł na uporządkowanie działalności zarówno stowarzyszeń, jak i innych podmiotów realizujących różna zadania w obszarze pomocy społecznej.

Centrum Wsparcia Rodziny ma pod opieką ponad 280 rodzin zastępczych i… masę pracy. W Częstochowie na umieszczenie w rodzinie zastępczej nadal czeka ok. 200 dzieci.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj