Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Częstochowscy radni chcą wydłużyć czas na opłaty za powtórkowy egzamin maturalny

Facebook Twitter

Wszystko po to by nie utrudniać młodym ludziom podejmowania studiów. Dyskusja w tej sprawie trafiła na marcową sesję Rady Miasta. Stanowisko przegłosowane przez radnych trafi wraz z apelem kierowanym do minister edukacji Anny Zalewskiej. Chodzi głównie o wydłużenie terminu wnoszenia opłat za egzamin maturalny dla osób, który zdają go po raz trzeci lub kolejny.

Zdaniem radnych sztywne przepisy w tej kwestii blokują młodym ludziom możliwość ostatecznego zaliczenia egzaminu dojrzałości, co utrudnia dalszy edukacyjny start i podjęcie studiów, co rzutuje na ich aktywność w kolejnych latach i szansę zdobycia wymarzonego wykształcenia. Mamy nie zniechęcać, a ułatwiać, argumentowali radni. Opłata za maturę dla zdających po raz trzeci i kolejny wynosi 50 zł za jeden przedmiot i trzeba ją wnieść w ciągu miesiąca. Brak opłaty uniemożliwia zdawanie, a w stanowisku Rada Miasta uznała że z powodu wypadków losowych czas jest zbyt krótki.

W stanowisku radnych czytamy:
„Egzamin maturalny jest najważniejszym egzaminem w życiu każdego młodego człowieka, który poważnie myśli o swojej przyszłości. Tylko i wyłącznie jego zdanie daje możliwość dalszej edukacji, a tym samym podnoszenia swoich kwalifikacji, które w konsekwencji pozwolą później młodemu pokoleniu dążyć do lepszego życia i satysfakcji z wykonywanej pracy. – Egzamin maturalny nie powinien być determinowany przez sztywny, ustawowy zapis w zakresie długości terminu do wnoszenia stosownej opłaty, ponadto absolwent nie ma możliwości wniesienia odwołania w niniejszej kwestii. Choćby z racji wieku, młody człowiek ma prawo do popełniania błędów. Podkreślić nadto należy, iż zapis ten godzi w prawa obywatelskie młodego człowieka i tym samym zamyka młodzieży drogę do lepszej przyszłości.”

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj