StartWiadomości

Częstochowscy radni chcą wydłużyć czas na opłaty za powtórkowy egzamin maturalny

Zdaniem radnych sztywne przepisy w tej kwestii blokują młodym ludziom możliwość ostatecznego zaliczenia egzaminu dojrzałości, co utrudnia dalszy edukacyjny start i podjęcie studiów, co rzutuje na ich aktywność w kolejnych latach i szansę zdobycia wymarzonego wykształcenia. Mamy nie zniechęcać, a ułatwiać, argumentowali radni. Opłata za maturę dla zdających po raz trzeci i kolejny wynosi 50 zł za jeden przedmiot i trzeba ją wnieść w ciągu miesiąca. Brak opłaty uniemożliwia zdawanie, a w stanowisku Rada Miasta uznała że z powodu wypadków losowych czas jest zbyt krótki.

W stanowisku radnych czytamy:
„Egzamin maturalny jest najważniejszym egzaminem w życiu każdego młodego człowieka, który poważnie myśli o swojej przyszłości. Tylko i wyłącznie jego zdanie daje możliwość dalszej edukacji, a tym samym podnoszenia swoich kwalifikacji, które w konsekwencji pozwolą później młodemu pokoleniu dążyć do lepszego życia i satysfakcji z wykonywanej pracy. – Egzamin maturalny nie powinien być determinowany przez sztywny, ustawowy zapis w zakresie długości terminu do wnoszenia stosownej opłaty, ponadto absolwent nie ma możliwości wniesienia odwołania w niniejszej kwestii. Choćby z racji wieku, młody człowiek ma prawo do popełniania błędów. Podkreślić nadto należy, iż zapis ten godzi w prawa obywatelskie młodego człowieka i tym samym zamyka młodzieży drogę do lepszej przyszłości.”

Zostaw komentarz