Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Czekają stypendia szkolne. Jak co roku, MOPS przypomina, że termin upływa 15 września

Facebook Twitter

Uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji mogą w nowym roku szkolnym skorzystać ponownie ze wsparcia finansowego w postaci stypendium szkolnego. Taką informację do rodzin kieruje częstochowski MOPS.

Aby ubiegać się o pomoc, wnioski o stypendia szkolne trzeba złożyć tylko od 1 do 15 września:

Tak jest w przypadku większości wniosków dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a więc tych, których trafia do nas najwięcej. To pomoc finansowa udzielana po to, żeby zmniejszyć różnicę w dostępie do edukacji, które wynikają z trudnej sytuacji materialnej ucznia, ale także po to, żeby wspierać edukację zdolnych uczniów. Stypendia mogą być przyznane zarówno uczącym się dzieciom, ale także młodzieży i osobom dorosłym, zazwyczaj nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Jak wyjaśnia Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stypendia mogą być przyznane uczniom w rodzinach, gdzie pojawiły się sytuacje wymagające wsparcia z opieki społecznej:

Np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także wtedy, kiedy rodzina jest niepełna lub gdy wystąpiła w niej jakieś zdarzenie losowe. Przyznawane są osobom w trudnej sytuacji materialnej, a więc obowiązują tutaj progi dochodowe. Obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

Na złożenie wniosku są najbliższe 2 tygodnie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej służy pomocą osobom, które są zainteresowane uzyskaniem stypendium szkolnego.

Przede wszystkim należy złożyć wniosek. Te wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie i prosimy o składanie ich w szkole, do której uczęszcza uczeń. Stypendium szkolne może być przyznane zarówno na wniosek rodziców czy opiekunów prawnych, ale także pełnoletniego ucznia bądź też dyrektora szkoły.

W tej sprawie informowała nas Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj