StartWiadomości

Czeka laur pomocy społecznej

Szukani są kandydaci do tych prestiżowych nagród.

Mówi Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Co roku zgłoszenia osób i organizacji nominowanych do nagród ocenia miejska komisja. Prezydent Częstochowy może też przyznać takie wyróżnienie z własnej inicjatywy…

Dodaje Adrian Staroniek z którym rozmawiał Mariusz Osyra. Laur Pomocy Społecznej i tytuł Mecenasa Pomocy Społecznej trafią do adresatów jeszcze w grudniu.

Zostaw komentarz