StartWiadomość dnia Wiadomości

Co i kiedy zostanie poprawione, by nie zagrażało bezpieczeństwu uczniów?

Straż Pożarna wyraziła zgodę na proponowany przez miasto zakres remontu i przystosowanie budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych.

Na mocy dwóch postanowień strażaków magistrat zleci opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wyłoni wykonawcę niezbędnych prac, przypomnijmy że będą prowadzone zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, już w trakcie roku szkolnego.

Te, które mogłyby uniemożliwiać normalne prowadzenie zajęć zostaną przeprowadzone w wakacje. Siedziba liceum zostanie podzielona na trzy strefy pożarowe, będą wydzielone ewakuacyjne klatki schodowe wyposażone w urządzenia oddymiające.

Dodatkowo szkoła zyska awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na korytarzach i w sali gimnastycznej oraz w sali widowiskowej gdzie będzie też drugie wyjście.

Cały obiekt będzie miał „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” oraz zasady postępowania pracowników w przypadku pożaru. Dodajmy, że to tylko początek planowanych prac modernizacyjno-pożarniczych.

Zostaw komentarz