Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Branża kulturalna bez składek ZUS

Facebook Twitter

To ważne informacje dla ludzi kultury. Mieszkańcy Częstochowy i regionu, którzy wykonują umowy zlecenia np. w teatrze czy muzeum, będą mogli złożyć wniosek w częstochowskim ZUS, by nie potrącać składek z ich wynagrodzenia.

Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia, a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku:

Tarcza 6.0 umożliwia osobom, które wykonują umowy cywilno-prawne, czyli umowę agencyjną, umowy zlecenie czy inne umowy o świadczeniu usług, złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania potrącania z dochodu i opłacania składek. Jednak trzeba spełnić kilka warunków by móc skorzystać z tego wsparcia. Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek umowa musi zostać zawarta w ściśle określonym czasie, czyli między 1 stycznia tego roku a 31 marca 2021 roku. Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenie na rzecz wszystkich zleceniodawców w miesiącu przed tym, którym został złożony wniosek, nie przekracza 100% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału a zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu społecznym z innego tytułu niż wykonywany umów zlecenie.

Tłumaczy Beata Kopczyńska – rzecznik śląskich oddziałów ZUS. Jakie działalności mogą skorzystać z formy wsparcia?

Co istotne, aby skorzystać ze zwolnienia z naliczania składek przedmiot zawartej umowy związany musi być z działalnością twórczą, działalnością artystyczną, działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych a także z usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, również usługami świadczonymi na rzecz muzeów, w tym zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Jak składać wnioski o potrącenie składek?

Wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek to tzw. druk RZN, można składać do ZUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. Składamy je tylko elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej

– dodaje Beata Kopczyńska rzecznik ZUS.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj