StartWiadomość dnia Wiadomości

Adepci ratownictwa przeszli szkolenie i zdawali egzaminy w Sokolich Górach

Mówi instruktor Jakub Ochnio z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Search and Rescue Poland:

Egzamin praktyczny z jakim przyszło się zmierzyć kandydatom na ratowników linowych na Jurze nie należał do łatwych…

Naszymi rozmówcami byli Wojciech i Zuzanna, którzy zdawali egzaminy na terenie skałek na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Zostaw komentarz