StartWiadomość dnia Wiadomości

Absolutorium dla prezydenta i kwestie finansowe. To będą tematy Sesji Rady Miasta Częstochowy

Informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta:

W planie jest rozpoznanie sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium za 2017 rok dla prezydenta Częstochowy. Mogę dodać, że w planie również prezentacja prezydenta, a później głosowania w sprawie sprawozdania finansowego i ewentualnym udzieleniem absolutorium prezydentowi.

Radni zobaczą zestawienia dochodów i wydatków, obszerny raport na temat budżetu i jego realizacji przedstawi sam prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Przed głosowaniem nad uchwałą w tej sprawie zapowiada się długa dyskusja:

Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium za miniony rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta, ze sprawozdaniem finansowym, opinią biegłego rewidenta, opiniom Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, informacjom o stanie mienia na koniec grudnia 2017 roku, a także stanowiskiem Komisji Rewizyjnej miasta Częstochowy. Także ten punkt na pewno zajmie troszkę czasu – dodaje Włodzimierz Tutaj, rzecznik częstochowskiego magistratu.

Obrady radnych można śledzić w sali sesyjnej oraz online – TUTAJ.

Zostaw komentarz